TKOmbudsman Uzbekistanu w Trybunale Konstytucyjnym

Marek Zubik| Ombudsman| Stanisław Rymar| Uzbekistan

włącz czytnik
Ombudsman Uzbekistanu w Trybunale Konstytucyjnym
RPO Uzbekistanu (druga z lewej) w TK. Foto: B. Cacko

27 listopada w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego wizytę złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Uzbekistanu Sayera Rashidova wraz ze swoimi współpracownikami. Z delegacją spotkali się sędziowie - Marek Zubik oraz Stanisław Rymar.

ST Marek Zubik, witając gości wspomniał o sprawie dotyczącej rytualnego uboju zwierząt - Trybunał uznał zaskarżone przepisy za niekonstytucyjne. Jednak w przyszłości sprawa może wrócić w związku z planowanymi zmianami przepisów unijnych.

Sędzia Stanisław Rymar zwrócił uwagę na wspólny dla Polski i Uzbekistanu problem kształtowania się ustroju demokratycznego. O utworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich postulowała m.in. polska adwokatura.

Goście dowiedzieli się m.in. o miejscu polskiego sądu prawa w systemie władzy sądowniczej,  podmiotach uprawnionych do zwracania się do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności wybranych przepisów. Pan Sędzia Zubik, podkreślił, że Rzecznik Praw Obywatelskich może zwrócić się w sprawie indywidualnej oraz w interesie publicznym i jako przykład podał sprawę w której stanowisko RPO broniło gminy przed zwrotem nieruchomości Kościołowi.  Jednym z elementów współpracy z Rzecznikiem jest przekazywanie mu przez  Trybunał informacje o skargach jakie trafiają do polskiego sądu prawa.

RPO Republiki Uzbekistanu - Pani Sayera Rashidowa opisując rolę i pozycję jej urzędu zwróciła uwagę, że Rzecznik może tylko przedstawić swoją opinię przed Sądem Konstytucyjnym. Ponadto Ombudsman nie posiada uprawnień do ingerowania w pracę sądów powszechnych, nawet w przypadku nadużyć, bowiem było to postrzegane jako naruszenie niezawisłości sądów.

Pan Sędzia Zubik opisał bardziej szczegółowo kompetencje Rzecznika w postępowaniu przed TK. (bc)

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.