TKOstatnie spotkanie Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej w Warszawie

Catherine Asthon| Grupa Refleksyjna ds. Przyszłości Unii Europejskiej| Guido Westerwelle| Herman Van Rompuy| Komisja Europejska| Rada Europejska| Radosław Sikorski| Unia Europejska

włącz czytnik
Ostatnie spotkanie Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej w Warszawie

Raport podsumowujący siedmiomiesięczną pracę Grupy został uzgodniony w dniu 17 września br. podczas spotkania Grupy Refleksyjnej szefów MSZ państw Unii Europejskiej, które odbyło się w Warszawie w Łazienkach Królewskich. W ostatnim spotkaniu Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej wzięli udział Ministrowie i Wiceministrowie Spraw Zagranicznych Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch.

Raport jest wkładem Ministrów Spraw Zagranicznych w debatę o przyszłości UE, jej miejscu w relacjach międzynarodowych czy przyszłej architekturze instytucjonalnej. Ma być także głosem w szerokiej dyskusji o Unii Europejskiej, którą spowodował kryzys finansowy i gospodarczy. Raport zawiera propozycje poprawy sytuacji w UE w ramach istniejących traktatów, a także sugestie, co do ewentualnych kierunków zmian traktatowych w dłuższej perspektywie czasowej.

W tekście Raportu znalazły się także postulaty podnoszone już przez Ministra Radosława Sikorskiego m.in. dotyczące wzmocnienia Komisji Europejskiej, czy też wspólnej reprezentacji UE w organizacjach międzynarodowych. Do cennych inicjatyw należą też postulaty wzmocnienia demokratycznej legitymizacji Unii poprzez „organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego tego samego dnia we wszystkich państwach członkowskich, stworzenie (ograniczonej) europejskiej listy w wyborach, czy też bardziej przejrzystą procedurę powoływania przewodniczącego KE w Parlamencie Europejskim”.

Członkowie Grupy zaplanowali przekazanie Raportu nie tylko partnerom ze wszystkich państw członkowskich, ale także przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuy’owi i Komisji Europejskiej Jose Manuelowi Barroso, Wysokiej Przedstawiciel Catherine Asthon, a także członkom Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych.

"To jest dokument, w którym nie wszyscy z nas zgadzają się z każdą linijką, ale który w sumie jest zbiorem śmiałych i dobrych koncepcji. To są bardzo konkretne instytucjonalne rozwiązania, które oczywiście mają charakter dwojaki. Niektóre z nich daje się wprowadzić już, bo nie wymagają zmian traktatowych, inne są koncepcjami długofalowymi" - powiedział minister Radosław Sikorski.

Pytany, czy w raporcie końcowym znajdzie się propozycja połączenia stanowisk szefa Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej odparł: "Jest to jedna z możliwości".

"Oczywiście najpilniejsze są kwestie związane z uzdrowieniem strefy euro, ale wszyscy wiemy, że im bardziej Unia będzie zintegrowana tym bardziej musi być demokratyczna, ale też pewne jądro suwerenności, pewne atrybuty muszą na zawsze pozostać przy państwach członkowskich" - podkreślił Sikorski.

Szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle z kolei podkreślił, że pogłębiona integracja Unii Europejskiej w dobie kryzysu ekonomicznego i przemian globalizacyjnych jest niezbędna.

"Myślę, że po raz pierwszy widzimy światło w tunelu i mamy dobre wiadomości dla Portugalii, Irlandii Hiszpanii i Włoch. Musimy przezwyciężyć ten kryzys (...) i mamy nadzieję, że po tym kryzysie Europa będzie jeszcze silniejsza niż wcześniej" - powiedział Westerwelle.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.