TKPoseł jest zwolniony z obowiązku udzielania informacji publicznej

informacja publiczna| regulamin Sejmu| Sejm| WSA

włącz czytnik
Poseł jest zwolniony z obowiązku udzielania informacji publicznej

Poseł nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej, jako inny podmiot wykonujący zadania publiczne – uznał WSA w Rzeszowie.

Stowarzyszenie zwróciło się do posła na Sejm RP o udzielenie informacji dotyczących działalności prowadzonego biura poselskiego, w postaci odpowiedzi na przesłaną ankietę zawierającą szereg pytań. Stowarzyszenie domagało się między innymi podania godzin otwarcia biura dla interesantów, terminów dyżurów poselskich w biurze, liczy dyżurów odbytych w 2010 r. oraz liczby interesantów przyjmowanych przeciętnie podczas pełnionego dyżuru.

Dyrektor biura poselskiego poinformował wnioskodawcę, że żądanych we wniosku informacji udziela kancelaria Sejmu RP na podstawie zapisów regulaminu Sejmu. Na stronie internetowej Sejmu dostępne są żądane dane. Cześć informacji jest ponadto dostępna na stronie internetowej posła. Dyrektor zwrócił uwagę, iż niektóre ze szczegółowych informacji objętych żądaniem nie koreluje z obowiązkiem posła i ingeruje w ochronę prawną osób korzystających z pomocy biura poselskiego.

Stowarzyszenie wniosło skargę do WSA na bezczynność posła. W jego ocenie poseł wykonuje działania publiczne oraz dysponuje majątkiem publicznym. Żądane informacje mają charakter publicznych i nie były dostępne na stronie Sejmu ani witrynie internetowej posła.

WSA rozpatrując skargę stwierdził, iż ustawa o dostępie do informacji w art. 4 wskazuje w sposób przykładowy podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej. Obowiązek udzielania informacji spoczywa na tych wszystkich, którzy są władzami publicznymi albo wykonują zadania publiczne. Formuła przyjęta we wskazanym przepisie jest szeroka, jednak konkretna. Ustalenia katalogu podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej musi sięgać do wykładni systemowej. Oznacza to, że obowiązek udzielenia informacji należy przypisać każdemu podmiotowi, który w jakikolwiek sposób wykonuje zadania publiczne, gdyż władze publiczne, o których stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji zawsze wykonują takie zadania. WSA podkreślił, że posłowie na Sejm RP nie powinni być utożsamiani z podmiotami wykonującymi zadania publiczne. Zdaniem WSA zwrócić należy uwagę, że przypisanie posłowi statusu podmiotu wykonującego zadanie publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji wymagałoby wskazania w ustawie zadań publicznych, które ten podmiot realizuje. Obowiązujące prawo takich regulacji nie zawiera, zatem poseł aczkolwiek wykonuje funkcję publiczną, to nie realizuje zadań publicznych. Przez zadania publiczne należy rozumieć określony ustawowo cel do jakiego należy dążyć przy wykorzystaniu przysługujących kompetencji. Przy takim rozumieniu zadań trzeba przyjąć, że poseł ma podstawowy obowiązek polegający na czynnym uczestnictwie w pracach Sejmu, a nie realizację zadań publicznych.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.