TKPrzedsiębiorcy zawiadamiają, prokuratura odmawia z powodu przedawnienia

Jarosław Szklarczyk| Ministerstwo Finansów| Prokuratura Okręgowa w Warszawie| przedawnienie| Robert Gwiazdowski| Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

włącz czytnik
Przedsiębiorcy zawiadamiają, prokuratura odmawia z powodu przedawnienia

18 marca Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników Ministerstwa Finansów. Prawnicy ZPP, pod kierunkiem przewodniczącego RN ZPP, Roberta Gwiazdowskiego na kilkunastu stronach przeprowadzili szczegółową analizę prawną ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Finansów, które de facto umożliwiały dokonywanie wielkich przestępstw podatkowych.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Jarosław Szklarczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie - wobec przedawnienia karalności.

W obszernym 19 stronicowym uzasadnieniu Prokurator nie zakwestionował żadnego z zarzutów podniesionych przez ZPP i można uznać, że podziela nasze "zdumienie" różnorodną twórczością legislacyjną urzędników Ministerstwa Finansów.

"Analiza zawiadomienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców - pisze prokurator Jarosław Szklarczyk - prowadzi do wniosku, że opisywane w nim zachowania urzędników Ministerstwa Finansów polegające na redagowaniu rozporządzeń i zarządzeń podatkowych Ministra Finansów w sposób niedbały, nielogiczny i niespójny i umożliwiający niektórym podatnikom korzystanie z nienależnych ulg i zwolnień podatkowych, luk w prawie oraz popełnianie oszustw podatkowych i uszczuplanie w ten sposób dochodów Skarbu Państwa miały miejsce w okresie od 30 grudnia 1989r. do 30 maja 2005r.

Ewentualne niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, jakimi są urzędnicy Ministerstwa Finansów mogą natomiast wyczerpywać znamiona przestępstwa opisanego w art. 231 par.1 k.k. zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3."

Według Prokuratora Jarosława Szklarczyka przedawnienie ostatniego z opisanych w zawiadomieniu czynów nastąpiło w dniu 30 maja 2010.

Postanowienie Prokuratora jest obecnie przedmiotem analizy Prawników ZPP i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja czy będziemy się odwoływać od tej decyzji.

Pełna treść zawiadomienia

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.