TKSąd UE stwierdził nieważność zamrożenia środków finansowych Andrija Portnowa

Andrij Portnow| Komisja Europejska| Rada Europejska| Sąd Unii Europejskiej| sankcje| Ukraina| Wiktor Janukowycz

włącz czytnik
Sąd UE stwierdził nieważność zamrożenia środków finansowych Andrija Portnowa
Andrij Portnow

Sąd UE stwierdził nieważność zamrożenia środków finansowych Andrija Portnowa, byłego doradcy byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Nie można uznać osoby za odpowiedzialną za defraudacje funduszy wyłącznie na tej podstawie, że jest ona objęta dochodzeniem wstępnym.

W odpowiedzi na kryzys ukraiński, który rozpoczął się pod koniec 2013 r., Rada, w dniu 5 marca 2014 r., podjęła decyzję o zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych osób wskazanych jako odpowiedzialne za defraudację funduszy państwa ukraińskiego lub za naruszenia praw człowieka na Ukrainie. Andrij Portnow, określony przez Radę jako „były doradca prezydenta Ukrainy [Wiktora Janukowycza]”, został umieszczony - na okres od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 5 marca 2015 r. - w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, z następującym uzasadnieniem: „Osoba, wobec której wszczęto na Ukrainie postępowanie karne, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie przestępstw powiązanych ze sprzeniewierzeniem ukraińskich środków publicznych i ich nielegalnym przesyłaniem poza Ukrainę”. A. Portnow wniósł do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności umieszczenia jego nazwiska w wykazie. W dniu 5 marca 2015 r. jego nazwisko zostało usunięte z wykazu.

Dzisiejszym wyrokiem Sąd uwzględnił skargę A. Portnowa i stwierdził nieważność zastosowanego wobec niego zamrożenia środków finansowych.

Sąd stwierdził, że Rada wskazała A. Portnowa jako osobę odpowiedzialną za defraudację funduszy państwa ukraińskiego wyłącznie na podstawie pisma biura prokuratora generalnego Ukrainy z dnia 3 marca 2014 r., zawierającego informację, że dochodzenie wszczęte między innymi wobec A. Portnowa „pozwoliło na wykazanie faktu defraudacji znacznych kwot i późniejszego nielegalnego przesłania poza Ukrainę”. Sąd orzekł, że pismo to nie dostarcza żadnej dokładniejszej informacji dotyczącej czynów zarzucanych A. Portnowowi ani jego odpowiedzialności za nie.

Sąd wywiódł stąd, że umieszczenie nazwiska A. Portnowa w wykazie nie spełnia kryteriów wskazania osób podlegających zamrożeniu środków finansowych.

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.