TKSolidarność skarży Polskę do Komisji Europejskiej

Komisja Europejska| NSZZ "Solidarność"| UNICE

włącz czytnik
Solidarność skarży Polskę do Komisji Europejskiej

NSZZ „Solidarność” postanawia złożyć skargę na Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej w sprawie niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Chodzi o dyrektywę 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. UE L 99 z 10.07.1999 r.).

„Solidarność” uważa, że Polska nie zapobiega nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów na czas określony, wyłącza pozostałe umowy terminowe, stosuje zbyt krótki czas pomiędzy jedną a drugą umową oraz dopuszcza do wielokrotnego zawierania takich umów dla wykonania prac o charakterze cyklicznym.

Komisja Europejska jest instytucją odpowiedzialną za kontrolę państw członkowskich Unii w zakresie realizacji przepisów prawa wspólnotowego. Jeżeli stwierdzone zostaje naruszenie KE przedstawia zarzuty formalne, do których państwo musi się ustosunkować. KE może też wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dział Informacji KK

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.