TKTK: Zasady przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu - postępowanie umorzone

derogacja| Leon Kieres| Maria Gintowt-Jankowicz| pytanie prawne| Trybunał Konstytucyjny| umorzenie| ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

włącz czytnik
TK: Zasady przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu - postępowanie umorzone

14 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga II Wydział Cywilny dotyczące zasad przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu oznaczone sygnaturą P 12/12.

Trybunał umorzył postępowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Przedmiotem zaskarżenia połączonych do wspólnego rozpoznania pytań prawnych była zgodność:

1) art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 13 czerwca 1967 r.
2) § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 roku  w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
3) art. 148 ust. 2 ustawy  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r.  

Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów z art. 92 ust. 1 konstytucji, ze względu na utratę mocy obowiązującej zaskarżonych przepisów.

Ustawa o kosztach sądowych z 1967 r. została uchylona 2 marca 2006 r. wraz w wejściem w życie ustawy o kosztach sądowych z 2005 r. Uchylony został tym samym również zaskarżony art. 42 ustawy o kosztach sądowych z 1967 r. Jednakże wydane na jego podstawie rozporządzenie zostało utrzymane w mocy przez art. 148 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych z 2005 r., zgodnie z którym do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie ustawy zachowują moc przepisy wydane przed wejściem w życie ustawy.

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.