TKW ETS pisma procesowe składa się drogą elektroniczną

ETS

włącz czytnik

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddaje do użytku aplikację „e-Curia”, pozwalającą na składanie i odbieranie pism procesowych wyłącznie drogą elektroniczną.
e-Curia jest nową bezpłatną usługą, przeznaczoną dla przedstawicieli stron występującymi przed trzema sądami wchodzącymi w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od tej pory wszelka wymiana dokumentów procesowych z sekretariatami sądów może odbywać się drogą elektroniczną przy pomocy tej bezpiecznej aplikacji. Adwokaci i radcowie prawni oraz pełnomocnicy państw członkowskich i instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, którzy skorzystają z aplikacji, nie będą musieli przekazywać dokumentów procesowych w postaci „papierowej” i będą zwolnieni z wymogu przedłożenia uwierzytelnionych odpisów tych dokumentów.
Aplikacja e-Curia stanowi praktyczny wyraz woli Trybunału, aby jak najszerzej korzystać z możliwości oferowanych przez technologie informacyjne, w celu zwiększenia wydajności w interesie podmiotów korzystających z wymiaru sprawiedliwości.

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.