TKW UE łatwiej będzie konfiskować przestępcze majątki

Minister Sprawiedliwości| Rada Europejska| UE

włącz czytnik
W UE łatwiej będzie konfiskować przestępcze majątki

Ułatwienie państwom członkowskim konfiskaty i odzyskiwania zysków, pochodzących z poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej, jest celem projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrażania i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w UE.

Celem pośrednim inicjatywy, o której dyskutowano 27 kwietnia w trakcie spotkania ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest ochrona legalnego obrotu gospodarczego przed przestępczością i korupcją oraz wzmocnienie finansowe władz publicznych świadczących usługi dla obywateli.

Projekt zakłada wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich następujących rodzajów przepadku:
- przepadku narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości w związku ze skazaniem,
- rozszerzonego przepadku mienia należącego do osoby skazanej, orzekanego w postępowaniu karnym,
- konfiskaty narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa bez uprzedniego wyroku skazującego w przypadku niemożności kontynuowania postępowania karnego,
- konfiskaty mienia przekazanego przez sprawcę osobom trzecim.

W trakcie unijnej Rady Ministrów Sprawiedliwości dyskutowano także nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Delegacja polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wyraziła poparcie dla dokumentu Prezydencji i zawartych w nim konkluzji. - Zagwarantowanie ofiarom skutecznej ochrony od początku było i w nadal pozostaje polskim priorytetem – zapewnił Michał Królikowski, podsekretarz stanu w MS.

Ministrowie sprawiedliwości UE wysłuchali także m.in. informacji na temat wykonania decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych.
lex.pl

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.