DebatyKto ma rządzić Internetem?

Brazylia| ICANN| Internet| NetMundial| Rafał Trzaskowski| Społeczeństwo obywatelskie| zarządzanie Internetem

włącz czytnik
Kto ma rządzić Internetem?

O kształcie internetu mają decydować rządy, czy społeczeństwo obywatelskie? Wokół tego dylematu toczyć się będzie dyskusja na rozpoczynającym się w środę globalnym spotkaniu dotyczącym przyszłości zarządzania Internetem.

Jak zauważają organizatorzy imprezy, część państw - przede wszystkim niedemokratycznych, ale również niektóre państwa rozwijające się - uważa, że właściwym modelem dla rozwoju internetu jest model międzyrządowy. Według nich to rządy powinny odgrywać wiodącą rolę w zakresie polityk publicznych dotyczących internetu, marginalizując udział społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców i organizacji technicznych. Państwa demokratyczne, a więc również państwa Unii Europejskiej (w tym Polska), prezentują inne podejście, popierając tzw. model wielostronny (multistakeholder model). Zakłada on, iż o sprawach dotyczących Internetu należy decydować w sposób możliwie przejrzysty, w ramach równoprawnej współpracy przedstawicieli rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji naukowych i technicznych.

W środę 23 kwietnia w Sao Paulo w Brazylii zaczyna się NetMundial, czyli Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance. Zgromadzi przedstawicieli państw, firm, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i naukowców. Delegacji Komisji Europejskiej przewodniczy komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. Polskę reprezentuje minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski, który zabierze głos w środę w czasie sesji otwarcia. Spotkanie ma na celu wypracowanie globalnych zasad zarządzania Internetem i mapy drogowej opisującej dalszy rozwój zarządzania internetem.

Spotkanie organizowane jest przez rząd Brazylii i ICANN - amerykańską organizację non-profit, która odpowiada za szereg kluczowych funkcji Internetu na poziomie zasobów technicznych. Zapewniają one sprawne komunikowanie się urządzeń w sieci, wpływają na możliwość tworzenia nowych stron, dodawania serwerów czy dodatkowych urządzeń.

Spotkanie w Brazylii jest organizowane w tym drugim ze wspomnianych modeli, a więc w modelu wielostronnym. Wszystkie ustalenia, jakie będą zapadały podczas spotkania, muszą zatem uzyskać akceptację wszystkich uczestników spotkania, a więc przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, naukowców i organizacji technicznych. Organizatorzy spotkania zadbali o zrównoważony udział przedstawicieli wszystkich grup.
Lex.pl

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.