PaństwoKonstytuty.pl: część X przeglądu periodyków konstytucyjnych

włącz czytnik
Konstytuty.pl: część X przeglądu periodyków konstytucyjnych
Trybunał ogłasza 9 marca 2016 wyrok w sprawie K 47/15. Foto: B. Cacko, ZP BTK

W znakomitym serwisie internetowym dr. hab. Marcina M. Wiszowatego z Uniwersytetu Gdańskiego autor opublikował kolejny, jak zwykle bardzo pożyteczny i solidny przegląd konstytucyjnych periodyków, tak zagranicznych, jak krajowych.

Uwagę – ze względu na kontekst kryzysu konstytucyjnego w państwie - cytowany artykuł dr. Piotra Radziewicza pomieszczony w październikowym wydaniu „Państwa i prawa”, a poświęcony wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 w sprawie K 47/15, którą określa się mianem paradoksu konstytucyjnego.

Przywołajmy cytat – za M. M. Wiszowatym – z tego opracowania:

„Zacznę od ostatniego w szeregu tekstu P. Radziewicza „Pominięcie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy określającej tryb kontroli konstytucyjności prawa”. Omówienie tak kontrowersyjnego problemu, który wywołał i nadal wywołuje sporo emocji było zadaniem trudnym i wymagającym sporej wiedzy. Efekt zasługuje na uznanie, ponieważ autor w klarowny sposób zrelacjonował precedensową decyzję trybunału w sprawie K 47/15, którą można bez cienia wątpliwości zaliczyć do prawniczych hard-cases. Ukazał główne zagrożenia i alternatywne scenariusze. Do najważniejszych, porządkujących twierdzeń artykułu należą zdania, że „Decyzja o pominięciu części przepisów ustawy o TK nie była motywowana oceną ich treści”, a także, że „Z perspektywy dogmatycznej pominięcie części przepisów obowiązującej ustawy o TK, określających podstawy czynności orzeczniczych Trybunału […] powinno być traktowane w kategoriach nowej instytucji prawa konstytucyjnego”. Tak zwany „paradoks konstytucyjny”, jaki wywołał przypadek oceny przez Trybunał Konstytucyjny ustawy regulującej jego szczegółową działalność i organizację udało się  trybunału rozwiązać pozostając w ramach systemu prawa, ale jak słusznie zauważa autor — okoliczności mogły być mniej sprzyjające i doprowadzić trybunał do paraliżu. Proponuje więc w konkluzji rozwiązania na przyszłość – przede wszystkim ustanowienie zasady badania przez Trybunał ustaw o TK ex officio i jednocześnie — prewencyjnie z wyłączeniem możliwości badania ich ex post.”

konstytuty.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.