PaństwoNie żyje prof. Michał Kulesza

Michał Kulesza| miesięcznik "Samorząd Terytorialny"| Prezydent RP| reforma samorządowa| Ruch Stu| WPiA UW

włącz czytnik
Nie żyje prof. Michał Kulesza
Foto: prezydent.pl

13 stycznia zmarł po długiej chorobie prof. Michał Kulesza – prawnik, specjalista z zakresu administracji publicznej, współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku, doradca prezydenta ds. samorządu. Miał 65 lat.

"Do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i prezydenckiej kancelarii dotarła w niedzielę wieczorem ta bolesna informacja o śmierci profesora Michała Kuleszy" - powiedziała szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek.

Michał Kulesza urodził się w 1948 w Łodzi. W 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego też roku pracował na tej uczelni. Uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych, został profesorem nadzwyczajnym UW. Kierował Zakładem Nauki Administracji na WPiA UW. Posiadał uprawnienia radcy prawnego, prowadził własną kancelarię i współpracował z innymi kancelariami.

Od lat 80. uczestniczył w badaniach nad odbudową samorządu terytorialnego. Należał do współzałożycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, był jednym z twórców reformy samorządu terytorialnego z 1990 i 1998. Wchodził w skład zespołu do spraw samorządu podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989. Uczestniczył w pracach nad reformą samorządową jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (w randze podsekretarza stanu w URM). W latach 1997–1999 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Działał w Ruchu Stu. W 2004 był wśród założycieli Partii Centrum.

Był redaktorem naczelnym miesięcznika "Samorząd Terytorialny". W 2008 został społecznym doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. 7 października 2010 został powołany na stanowisko doradcy społecznego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

We wrześniu 2009 za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i administracji publicznej, za osiągnięcia w pracy naukowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2010 za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy naukowej i publicznej otrzymał Krzyż Komandorski tego orderu. 

Wybrane publikacje Michała Kuleszy:
    - Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (z Hubertem Izbebskim), od 1998
    - Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, 1987
    - Aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego aglomeracji warszawskiej, 1981
    - Efektywność prawa i administracji w zakresie ochrony przyrody i środowiska, 1987
    - Harmonizacja prawa polskiego w latach 2000–2001 w zakresie przepisów regulujących działanie samorządu (współautor), 2001
    - Konkurencja a regulacja w działalności komunalnej. Kierunki zmian w prawie i orzecznictwie polskim (współautor), 1995
    - Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce (współautor), 2000
    - Prawne problemy funkcjonowania miejskiej strefy usług publicznych, 1997
    - Społeczny projekt ustawy o ochronie przyrody (1980–1983), 1987
    - Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (z Cezarym Banasińskim), 2002
    - Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik (współautor), od 2004.

[Życiorys za Wikipedia.org]

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.