PaństwoPrawnicy polscy żądają!

Konstytucja RP| Prezes Rady Ministrów| Prezydent RP| publikacja wyroku| ślubowanie| Trybunał Konstytucyjny| wybór sędziów TK| Zrzeszenie Prawników Polskich

włącz czytnik
Prawnicy polscy żądają!
Fot: B. Cacko, ZP BTK

Uchwała Zrzeszenia Prawników Polskich podjęta podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawników W dniu 15 kwietnia w 2016 roku w Kołobrzegu.

Zrzeszenie Prawników Polskich skupiające przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, stojąc na straży praworządności i demokracji, wyraża najwyższe zaniepokojenie i sprzeciw wobec instrumentalnego stosowania i nadużywania prawa oraz obniżania pozycji i prestiżu najważniejszych autorytetów i instytucji prawnych, których dopuszczają się przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Stoimy na stanowisku, że obowiązująca Konstytucja RP jest ustawą dobrą, albowiem jest zwięzła, zrozumiała i nie powinna być ona zmieniana, a Trybunał Konstytucyjny winien pozostać jej strażnikiem.

Prawo będące ostoją i podstawą współczesnego demokratycznego Państwa nie może być nadużywane przez żadną partię polityczną, a zasada trójpodziału władzy musi być bezwzględnie akceptowana i stosowana.

Doraźne i chaotyczne zmiany systemu prawnego, ograniczanie roli Trybunału Konstytucyjnego, czy też próby naruszenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów, godzą w fundamenty Rzeczypospolitej Polskiej, na co nie wyrażamy zgody.

Wzywamy zatem Prezydenta RP do przyjęcia ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowo wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji w październiku 2015 roku, a Prezes Rady Ministrów do opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku oraz kolejnych wyroków tego Trybunału.

Oczekujemy od posłów, senatorów, Rządu oraz Prezydenta RP akceptowania i stosowania prawa i powstrzymania się od prób obalenia porządku prawnego RP opartego na obowiązującej Konstytucji

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.