PaństwoRPO do posłów: dajcie pieniądze na wizytację więzień

Lipowicz| RPO

włącz czytnik
RPO do posłów: dajcie pieniądze na wizytację więzień
Prof. Irena Lipowicz. Foto: gover.pl

Rzecznik praw obywatelskich przekonywała w czwartek posłów, że konieczne jest dofinansowanie kierowanej przez nią instytucji, by mogła realnie wykonywać obowiązki w zakresie kontroli zakładów karnych. Prof. Irena Lipowicz uczestniczyła w posiedzeniu Sejmu, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu tzw. ustawy budżetowej. Rzecznik zapoznała posłów z sytuacją finansową Biura RPO, zwracając szczególną uwagę na brak odpowiednich środków na realizowanie zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji i wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o równym traktowaniu.

Rzecznik praw obywatelskich od dłuższego już czasu podkreśla, że nie ma środków na wizytacje więzień i miejsc odosobnień, do czego zobowiązuje RPO Krajowy Mechanizm Prewencji. - Jeśli Polski na to nie stać, wypowiedzmy Konwencję ws. zakazu stosowania tortur - powiedziała prof. Irena Lipowicz podczas niedawnej konferencji, na której zaprezentowany został raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) w roku 2010.
Podczas konferencji rozmawiano jednak głównie o niezbędnych do realizacji KMP finansach, którymi - jak podkreślała Lipowicz - RPO nie dysponuje.

Prof. Irena Lipowicz przypomina, że KMP przewiduje m.in. prewencyjne wizyty w miejscach odosobnienia (w tym w zakładach karnych, aresztach śledczych i izbach wytrzeźwień), został ustanowiony na podstawie ratyfikowanego przez Polskę w 2005 r. Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT). W 2008 r. pełnienie funkcji KMP powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
- Mamy w Polsce 1800 miejsc pozbawienia wolności i tylko siedem osób, które mają je wizytować. Te same osoby do końca 2010 r. jednocześnie wykonywały ustawowe zadania RPO, czyli rozpatrywanie wniosków obywateli - podkreśliła prof. Lipowicz.
Krzysztof Sobczak (lex.pl)

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.