PaństwoRPO w obronie praw celników prosi Prezydenta

funkcjonariusze celni| Krajowa Administracja Skarbowa| Prezydent| RPO| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
RPO w obronie praw celników prosi Prezydenta

RPO w obronie praw celników prosi Prezydenta o skierowanie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem.

Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w imieniu funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy alarmowali, że po wejściu w życie nowej ustawy wielu z nich może stracić pracę (i w efekcie prawo do emerytury), albo część uposażenia. Podejmowali pracę przekonani, że choć muszą liczyć się z licznymi ograniczeniami związanymi z pełnieniem służby, to przynajmniej państwo gwarantuje im jej stabilność. Teraz jednak będą zdani na arbitralną decyzję przełożonych, która nawet nie będzie podlegała kontroli sądu.

Dla wielu celników z kilkudziesięcioletnim stażem w służbie oznaczać to będzie złamanie kariery zawodowej, straty materialne i prestiżowe oraz przekreślenie dotychczasowego dorobku zawodowego.

Podobne uwagi zgłaszali też eksperci, w tym prof. Witold Modzelewski. W opinii[1] dr A. Halickiego przepisy rodzą wręcz pokusę do pozbycia się w arbitralny sposób funkcjonariuszy bądź pracowników z administracji danin publicznych.

W podobnej sprawie RPO Janusz Kochanowski alarmował premiera Kaczyńskiego

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypomina, że problem wygaśnięcia stosunków pracy przy reformowaniu administracji publicznej był przedmiotem wystąpień rzecznika praw obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego do rządu Jarosława Kaczyńskiego: do minister pracy i polityki społecznej Anny Kalaty oraz do premiera Jarosława Kaczyńskiego.

- Nie kwestionując idei przeprowadzanej reformy, pragnę zwrócić uwagę na wątpliwości wyrażone przez środowisko celników, a dotyczące ich przyszłości zawodowej – pisze RPO.

Celnik dostanie propozycję, albo nie

Zgodnie ustawą wprowadzającą Krajową Administrację Sądową (art. 167 ust. 7 ) do 31 maja 2017 r. funkcjonariusze dostaną od swoich dyrektorów izby administracji skarbowej pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby. To znaczy że może pracować dalej tam, gdzie pracował, na tych samych warunkach, albo szef zaproponuje mu pracę na stanowisku pracowniczym (zasadnicza zmiana statusu dla funkcjonariusza).

A jeśli pracownik bądź funkcjonariusz celny takiego pisma od przełożonego w ogóle nie dostanie, to straci pracę - z dniem 31 sierpnia 2017 r.  (art. 172 ust. 1 ustawy wprowadzającej KAS).  Przepisy skonstruowane są tak, że w tej sytuacji nie będzie można poddać działania przełożonego kontroli administracyjnej albo dochodzić swoich praw przed sądem.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.