TKDziekan WPiA UW do prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Rzepliński| konstytucja z 1997r.| Tomasz Giaro| Trybunał Konstytucyjny| WPiA UW

włącz czytnik
Dziekan WPiA UW do prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Prezes
Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Prezesie,
Z okazji jubileuszu trzydziestolecia Trybunału Konstytucyjnego proszę przyjąć szczere gratulacje i wyrazy uznania, które pozwalam sobie złożyć na Pańskie ręce w imieniu pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz moim własnym.

Środowisko naszego Wydziału uznaje Trybunał Konstytucyjny, stojący na straży konstytucyjnych wartości Rzeczypospolitej Polskiej, za nieodzowną instytucję prawną ustroju naszego państwa, zapewniającą mu w ramach konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. charakter demokratycznego państwa prawa.

Z wyrazami należnego szacunku i najlepszymi pozdrowieniami

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Tomasz Giaro

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.