ŚwiatMaile z Turcji

Deklaracja Warszawska| e-mail| ENCJ| IAJ| Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów| Recep Erdogan| SSP "Iustitia"| Turcja| zamach stanu

włącz czytnik
Maile z Turcji

"Drodzy przyjaciele, nasz kolega Orhan Karabacak został aresztowany. Jedyny powód o jakim wspomniał to fakt, że jego nazwisko było na liście Rady Sądownictwa. W dwóch innych miastach nasi koledzy zostali zwolnieni z zastosowaniem środków zapobiegawczych  (zakazu opuszczania kraju)."

Według niezależnych źródeł, w Turcji zostało aresztowanych 2745 sędziów i prokuratorów, a Wysoka Rada Sędziów i Prokuratorów (HSYK) usunęła wszystkie osoby, wobec których wystawiono nakaz aresztowania, z zajmowanych stanowisk.

Do sędziów zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów (IAJ) spływają dramatyczne maile od tureckich sędziów. Publikujemy kilka z nich (dane osobowe zostały zanonimizowane w sposób uniemożliwiający rozpoznanie).

 ......

Od: LG>
Data: 16.07.2016 9:43 PM
Temat: [medelnet] dismissal and detention
Do: (..)>
DW: 

Dear colleagues,

I also will be dismissed and detained. I don't know how to explain. I just have done my job and criticise the government regarding judicial developments that  you already know very well.

We may not see each other again. Thank you for your support up to now. We will not have any commination opportunity. 

Best,

Dr. LG

........................................

Drodzy koledzy,

Ja również zostanę odwołany i zatrzymany. Nie wiem jak to wyjaśnić. Po prostu wykonywałem swoją pracę i krytykowałem rząd w zakresie jego działań związanych z wymiarem sprawiedliwości, o czym dobrze wiecie.

Może się już nie zobaczymy. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie.

Nie będziemy mieć możliwości żadnej formy komunikacji.

...................................................

Od: (…) >
Data: 16.07.2016

Temat: Re: [medelnet] Turquie soutien
Do: (…)

DW:

@KK: Arrest warrants were issued for 2.745 judges & prosecutors INCLUDING ME who were suspended morning. This is  actual coup against INDEPENDENTS

KK

Od: KK
Data: 16.07.2016 8:(..) PM
Temat: Ynt: [medelnet] Turquie soutien
Do:
DW: 

I left my two kids (4 year old girl 7 year old boy) to my (..). Still waiting for police to knock on my door so depressing. My wife weep..

KK

......................................

Jak mówią niektórzy, jestem załączony na liście osób, które ma odwiedzić policja. Mają zatrzymać mnie i moją żonę. Do widzenia przyjaciele.

>>>KK, czy wciąż tam jesteś? Czy masz dzieci? Kto się nimi zajmie?

Zostawiłem dwójkę moich dzieci ( 4- letnią dziewczynkę i 7 letniego chłopca) z (...). Wciąż czekam aż policja zapuka do moich drzwi, to jest tak depresyjne. Moja żona płacze.

***

W dniach 1-3 czerwca 2016r. w Warszawie miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), w którym wzięło udział  30 krajów, przedstawiciele instytucji UE oraz naukowcy i prawnicy. W trakcie Zgromadzenia została przyjęta Deklaracja Warszawska, dotycząca przyszłości wymiaru sprawiedliwości w Europie. Szczególne miejsce zostało poświęcone zagrożeniu niezależności sądów w Turcji.

Poniżej fragment Deklaracji Warszawskiej:

5. ENCJ wyraża coraz większe zaniepokojenie faktem braku poszanowania przez rząd Turcji zasad niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości przejawiające się w praktyce przenoszenia, zawieszania, usuwania i karania sędziów. W związku z tym wzywa rząd turecką Radę Sądownictwa do pełnego respektowania zasady nieusuwalności sędziów, a sędziowie nie mogą być przenoszeni, ani zdegradowani, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, po przeprowadzeniu opartego na przejrzystych zasadach postępowania prowadzonego przed niezależnym organem, którego decyzje są przedmiotem zaskarżenia lub rewizji.

6. Odnosząc się do sytuacji w Polsce, ENCJ podkreśla wyjątkowe znaczenie poszanowania przez władzę wykonawczą niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Zwraca jednocześnie uwagę, iż reformy systemu sprawiedliwości mogą być przeprowadzone po znaczącej konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa oraz samymi sędziami.

7. ENCJ będzie nadal monitorować rozwój sytuacji w Turcji i Polsce w celu upewnienia się, że przestrzegane są ​​podstawowe zasady leżące u podstaw niezależności sądownictwa.

Pełny tekst deklaracji

Przypomnieć należy także ostrzeżenia, jakie kilka tygodni temu kierował sędzia Murat Durmaz Przewodniczący Tureckiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów YARSAV. W liście, jaki był już publikowany na stronie Stowarzyszenia opisywał, jak pod pretekstem reformy i reorganizacji sądownictwa turecki rząd zmierza do złamania zasady nieusuwalności sędziów, nienaruszalności kadencji i przeprowadzenia czystki w sądach wyższych instancji.

List sędziego Murata Durmaza

Jak trafne to były ostrzeżenia pokazały wydarzenia, które nastąpiły niespełna 2 miesiące później. Według niezależnych źródeł, w Turcji zostało aresztowanych 2745 sędziów i prokuratorów, a Wysoka Rada Sędziów i Prokuratorów (HSYK) usunęła wszystkie osoby, wobec których wystawiono nakaz aresztowania, z zajmowanych stanowisk. W chwili obecnej napływają dramatyczne maile od naszych kolegów – tureckich sędziów.

SSP „Iustitia”

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.