ŚwiatTrybunał Sprawiedliwości UE o ekstradycji obywatela państwa Unii

ekstradycja| Estonia| Rosja| ryzyko bezkarności| Trybunał Sprawiedliwości UE| Łotwa

włącz czytnik
Trybunał Sprawiedliwości UE o ekstradycji obywatela państwa Unii

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku z 6 września, że państwo członkowskie nie jest zobowiązane do przyznania każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się na jego terytorium takiej samej ochrony przed ekstradycją jak ochrona przyznawana jego własnym obywatelom. Jednakże przed ekstradycją dane państwo członkowskie powinno przyznać pierwszeństwo wymianie informacji z państwem  członkowskim pochodzenia i umożliwić mu zażądanie wydania obywatela dla celów ścigania.

Aleksei Petruhhin, obywatel estoński, był ścigany listem gończym opublikowanym w witrynie internetowej Interpolu. W dniu 30 września 2014 r. został zatrzymany w mieście Bauska (Łotwa) i następnie tymczasowo aresztowany. W dniu 21 października 2014 r. do łotewskich organów wpłynął wniosek o ekstradycję z Rosji. We wniosku tym wskazano, że przeciwko A. Petruhhinowi prowadzone jest postępowanie karne i że powinien on być zatrzymany za usiłowanie wprowadzenia do obrotu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z prawodawstwem rosyjskim przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 8 do 20 lat.

Prokuratura generalna Republiki Łotewskiej zezwoliła na ekstradycję A. Petruhhina do Rosji. Jednakże A. Petruhhin zażądał uchylenia postanowienia o ekstradycji ze względu na to, że zgodnie z umową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych zawartą między państwami bałtyckimi przysługują mu na Łotwie takie same prawa jak obywatelowi łotewskiemu i że - mając na względzie fakt, że w prawie łotewskim zabroniono co do zasady ekstradycji własnych obywateli i że zgodnie z umową zawartą z Rosją to państwo członkowskie nie dokonuje ekstradycji własnych obywateli do Rosji - Łotwa jest zobowiązana do chronienia go przed bezzasadną ekstradycją.

Augstäkä tiesa (sąd najwyższy, Łotwa) podkreśla, że ani w łotewskim prawie krajowym, ani w żadnej z umów międzynarodowych podpisanych między Łotwą a, w szczególności, Rosją lub innymi państwami bałtyckimi, nie przewidziano ograniczenia dotyczącego ekstradycji obywatela estońskiego do Rosji. Zgodnie z tymi umowami międzynarodowymi ochrona przed taką ekstradycją obejmuje jedynie obywateli łotewskich. Niemniej jednak, brak ochrony obywateli Unii przed ekstradycją, gdy przemieścili się oni do państwa członkowskiego innego niż państwo ich obywatelstwa, jest niezgodny z prawem obywateli Unii do ochrony równoważnej z ochroną przysługującą obywatelom krajowym.

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.