TKBCC: przedsiębiorcy za Trybunałem

włącz czytnik
BCC: przedsiębiorcy za Trybunałem

Business Centre Club z niepokojem odnosi się do działań toczących się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Niezależność Trybunału, który stoi na straży przestrzegania zapisów ustawy zasadniczej, jest podstawą funkcjonowania państwa prawa.

Z Konstytucji wynika zasada trójpodziału władzy i niezbędnym jest by organy władzy publicznej nie wchodziły w swoje kompetencje.

Podzielamy obawy Zgromadzenia Ogólnego członków Polskiej Akademii Nauk, że  obserwowane w ostatnich dniach praktyki wchodzenia władzy wykonawczej i ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej, rodzą niebezpieczeństwo fundamentalnej zmiany zasady podziału władz.

Przestrzeganie Konstytucji jest podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej. Tą zasadą podyktowana jest nasza troska o niezależność TK i respektowanie prawa.

Dla przedsiębiorców, przejrzyste i nie ulegające wątpliwości reguły prawne są w gospodarce rynkowej, opartej na umowach i kontraktach, niezwykle ważne.  Konstytucję traktujemy jako fundament całej struktury prawnej naszego wspólnego państwa.
bcc.org.pl

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.