Trybunał Konstytucyjny

 • TK: 13 grudnia ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (K 13/16)

  TK: 13 grudnia ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (K 13/16)
  Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Grupa posłów na Sejm RP Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego Data: 13 XII 2016 godz.: 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. 1. art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku... więcej
 • Protokół z obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 8 grudnia 2016 roku

  Protokół z obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 8 grudnia 2016 roku
  Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński wznowił obrady zwołanego na 30 listopada 2016 r. Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obrady Zgromadzenia zostały wznowione zarządzeniem Prezesa TK z dnia 7 grudnia 2016 r. Prezes TK poinformował sędziów obecnych na Zgromadzeniu... więcej
 • TK: Obowiązek uzyskania przez sprzedającego oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe nie narusza konstytucji

  TK: Obowiązek uzyskania przez sprzedającego oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe nie narusza konstytucji
  Obowiązek uzyskania przez sprzedającego, w wypadku skorzystania z obniżonej stawki akcyzy, oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, umożliwiającego identyfikację nabywcy, nie narusza konstytucji – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.  więcej
 • TK: podatek akcyzowy - rozprawa odbędzie się 6 grudnia

  TK: podatek akcyzowy - rozprawa odbędzie się 6 grudnia
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności: I. 1. art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 1b tej ustawy wprowadzającym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym art. 65 ust. 1a pkt 1 z art.... więcej
 • Prosty system turecki: wyjęte ze stenogramu obrad Senatu nad ustawą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego

  Prosty system turecki: wyjęte ze stenogramu obrad Senatu nad ustawą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego
  Przedstawiamy fragment debaty w Senacie nad 23 punktem porządku obrad ostatniego posiedzenia Izby. Rzecz dotyczy projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym: sprawozdania połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (Senator Sprawozdawca Michał Seweryński - PiS) oraz sprawozdania mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski - PO). Publikowany stenogram obejmuje końcową fazę debaty. więcej
 • Komunikat Trybunału Konstytucyjnego o liczbie postanowień wydanych w 2016 r. przez Sędziów TK

  Komunikat Trybunału Konstytucyjnego o liczbie postanowień wydanych w 2016 r. przez Sędziów TK
  Komunikat z 1 grudnia 2016 r. w sprawie prac Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. w ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych i wniosków. więcej
 • TK: odpowiedzialność za przestępstwo i za wykroczenie za jeden czyn jest zgodna z konstytucją

  TK: odpowiedzialność za przestępstwo i za wykroczenie za jeden czyn jest zgodna z konstytucją
  Zakwestionowany art. 10 § 1 kodeksu wykroczeń nie prowadzi w praktyce sądowej do naruszenia zasady ne bis in idem (zakazu podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn), jeżeli sądy stosują go tylko w sytuacji oskarżenia albo sądzenia za przestępstwo lub wykroczenie, prawomocnie już wcześniej osądzone, o ile nie jest ono związane z identycznymi faktami albo istotnie takimi samymi – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r.

  Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r.
  W związku z pytaniami dotyczącymi komunikatu z dnia 30 listopada 2016 r. zawierającego protokół obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, z upoważnienia Prezesa TK, wyjaśnia: więcej
 • Prezydent Lech Kaczyński do Trybunału Konstytucyjnego na jego 20. lecie

  Prezydent Lech Kaczyński do Trybunału Konstytucyjnego na jego 20. lecie
  Przypominamy w Obserwatorze Konstytucyjnym list, jaki prezydent Lech Kaczyński wystosował do Trybunału Konstytucyjnego z okazji 20 rocznicy jego istnienia. Zależy nam, by mocno wybrzmiała pozytywna ocena prezydenta pochodzącego z obozu politycznego dziś rządzącego Polską, który z uporem od roku stara się zredukować znaczenie konstytucyjnego sądu do mało istotnej wydmuszki, sterowanej bezpośrednio z ośrodka dyspozycji politycznej, podporządkowanej władzy wykonawczej, w której funkcjonowanie może wtrącić się lada minister a nawet prokurator. Redakcja Obserwatora dedykuje list prezydenta Lecha Kaczyńskiemu obecnemu prezydentowi, prezes Rady Ministrów, marszałkom Sejmu i Senatu oraz posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. więcej