TKPrezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

Bronisław Komorowski| Prezydent RP| Sejm| Senat| Trybunała Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

włącz czytnik
Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

21 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę swojego projektu o Trybunale Konstytucyjnym złożoną w Sejmie prawie dwa lata temu (11 lipca 2013 roku), a uchwaloną na 95 posiedzeniu izby 25 czerwca 2015 roku.

Po pierwszym czytaniu, 29 sierpnia 2013 projekt skierowano do komisji.

Prace na ustawą w podkomisji nadzwyczajnej i w komisjach trwały do kwietnia 2015. Podkomisja dyskutowała zapisy ustawy na 16 posiedzeniach, w latach 2014 - 2015. Ostatnie odbyło się 9 kwietnia.

Projekt wraz ze sprawozdaniem oceniały dalej połączone komisje: Ustawodawcza oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. (Na stronie Obserwatora Konstytucyjnego, w zakładce Ustawa o TK dostępne są archiwalne zapisy video z posiedzeń zarówno podkomisji nadzwyczajnej jak i połączonych komisji).

27 maja odbyło się głosowanie nad całością projektu, następnie Senat - z poprawkami - ustawę też przyjął.
Ostatecznie 30 czerwca.marszałek Sejmu przekazał prezydentowi ustawę do podpisu.

Szczegółowe relacje i informacje o przebiegu procesu legislacyjnego, projekt i opinie o nim oraz analizy  Biura Analiz Sejmowych są dostępne w zakładce "Ustawa o TK", zaś tekst ustawy można przeczytać już na stronie Sejmu.

Ustawa wejdzie w życie po uływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.