TKStale dobre oceny Trybunału, ale...

CBOS| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Stale dobre oceny Trybunału, ale...

CBOS opublikował komunikat z badań "Oceny instytucji publicznych", które prowadzi w cyklu miesięcznym, monitorując opinie Polaków o działalności parlamentu i prezydenta. Dwa razy w roku przedstawia ankietowanym poszerzoną listę instytucji publicznych poddając ocenie m.in. funkcjonowanie związków zawodowych, instytucji systemu zabezpieczenia społecznego, służb mundurowych, instytucji finansowych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Wśród nich jest Trybunał Konstytucyjny.

We wrześniu dobrą ocenę wystawiło TK 39 proc. ankietowanych, złą – 12. W stosunku do marcowego badania oznacz to spadek pozytywnych opinii o 3 pkt. Procentowe, przy braku zmian ocen złych. Wzrosła, niestety, liczba odpowiedzi „trudno powiedzieć”. W ciągu ostatniej pięciolatki oceny dobre wahają się od 37 proc. do 46. Złe – od 10 do 17 (w marcu 2010).

Tytułowe „ale...” spowodowane jest stale wysokim odsetkiem osób, które nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak oceniają Trybunał Konstytucyjny: waha się on od 41 do 51 w ciągu ostatnich 5 lat. Jak widać, Trybunał, choć cieszy się dużym autorytetem, jest wciąż instytucją mało obywatelom znaną.


### p br ###

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.