TKTK: Komunikat o kolejnym terminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

prezes TK| Prezydent| wybór prezesa TK| Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

włącz czytnik
TK: Komunikat o kolejnym terminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W  dniu  15  listopada  2016 r.,  po  odbyciu przez Trybunał  Konstytucyjny dwóch rozpraw, Zgromadzenie Ogólne Sędziów  Trybunału Konstytucyjnego kontynuowało  obrady rozpoczęte w dniu 19 października br.

Sędziowie rozważali  dwa  problemy: przyjęcia Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego oraz wszczęcia procedury zmierzającej do wyłonienia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego kandydatów na Prezesa  TK. Przedmiotem dyskusji była w szczególności możliwość wypełniania przez Sędziów Trybunału ich konstytucyjnych obowiązków w sytuacji przedłużającej się nieobecności trojga Sędziów. Ich absencja znacząco utrudnia wykonywanie zadań, dla których Zgromadzenie zostało zwołane.

Prezes  TK poinformował, że na  podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016  r. o Trybunale Konstytucyjnym, zwoła - między 28 a 30 listopada 2016  r. - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału w celu wypełnienia konstytucyjnego obowiązku przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów Zgromadzenia na stanowisko Prezesa Trybunału.

Termin ten uwzględnia zakończenie okresu zwolnień lekarskich dwóch sędziów Trybunału.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.