TKFederalny Trybunał Konstytucyjny: rząd naruszył prawa Bundestagu

Bundestag| EMS| Federalny Trybunał Konstytucyjny| UE

włącz czytnik

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł 19 czerwca, że rząd naruszył prawa parlamentu dotyczące polityki europejskiej, bo nie udzielił posłom wystarczających informacji m.in. o pracach nad stałym funduszem ratunkowym dla strefy euro.
 Wyrok nie będzie mieć bezpośrednich konsekwencji dla mocy obowiązującej podjętych już decyzji na szczeblu europejskim, ale może zobowiązywać niemiecki rząd do bardziej dokładnego informowania posłów w przyszłości i tym samym ponownie wzmacnia rolę Bundestagu w sprawach dotyczących ratowania euro.

Zdaniem Trybunału w trakcie negocjacji nad stałym funduszem ratunkowym dla strefy euro (Europejskim Mechanizmem Stabilizacyjnym - EMS) rząd nie udzielił parlamentowi wystarczających informacji. Prawa Bundestagu zostały naruszone także podczas prac nad tzw. paktem euro plus o koordynacji polityk gospodarczych państw UE.
lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.