TKGRECO przygotowuje raport o korupcji w Polsce

GRECO| korupcja| Ministerstwo Sprawiedliwości| Rada Europy

włącz czytnik

16-19 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbywają się spotkania m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, sędziami, prokuratorami, parlamentarzystami, organizacjami pozarządowymi z ekspertami Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO), działającej pod auspicjami Rady Europy.
 
Spotkania te odbywają się w ramach kolejnej, IV rundy ewaluacyjnej GRECO, która poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Celem spotkania w Warszawie jest zebranie informacji w zakresie objętym ewaluacją. Informacje te posłużą do przygotowania raportu na temat rozwiązań obowiązujących w Polsce wraz z rekomendacjami (dotyczącymi np. zmian w obowiązującym prawie, czy też udoskonaleń o charakterze organizacyjnym), które Polska będzie zobowiązana wykonać.
 
Przyjęcie raportu dotyczącego Polski wraz z rekomendacjami na forum GRECO planowane jest na październik 2012 r. Po przyjęciu raportu Polska zostanie poproszona o wykonanie rekomendacji do wskazanego przez GRECO czasu. Raporty publikowane są następnie na stronach Rady Europy.
 
Polska jest jednym z pierwszych krajów ocenianych w ramach IV rundy. Ewaluacją objęte są również inne państwa należące do GRECO. Wobec każdego z nich zostanie sporządzony raport wraz z rekomendacjami.

Group of States against Corruption (GRECO) powołana została w 1999 roku przez Radę Europy. Kontroluje, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. Zadaniem GRECO jest podnoszenie standardów zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w krajach członkowskich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy.

Członkostwo w GRECO nie ogranicza się do państw - członków Rady Europy. Obecnie Grupa składa się z ponad 40 krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Siedziba GRECO znajduje się w Strasburgu.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.