TKHFPC: policjant ma podać podstawę prawną

funkcjonariusz policji| HFPC| policja| policjant| prawo do prywatności

włącz czytnik

Funkcjonariusz przystępujący do czynności służbowych wobec obywatela powinien podać podstawę swojego działania – uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. To jedna z uwag ekspertów HFPC do projektu zmian w przepisach dotyczących czynności policjantów.

Fundacja przedstawiła na prośbę ministra spraw wewnętrznych opinię dotyczącą rozwiązań zaproponowanych w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

Fundacja krytycznie oceniła niektóre z rozwiązań zaproponowanych w rozporządzeniu, różniące się od aktualnie obowiązujących przepisów. M.in. krytycznie oceniono odstąpionie od obligatoryjnego informowania osoby o podstawie prawnej podjęcia wobec niej czynności przez funkcjonariusza Policji. - Funkcjonariusze publiczni przystępując do swoich czynności służbowych powinni zatem – jak to ma miejsce obecnie – podawać podstawę prawną czynności podejmowanych w stosunku do obywateli, w szczególności, że łączą się one częstokroć z krótkotrwałym pozbawieniem wolności osobistej lub ingerencją w inne konstytucyjne prawa lub wolności (np. prawo do prywatności, prawo do nietykalności osobistej) – czytamy w opinii Fundacji.

Fundacja krytycznie oceniła również przewidziany w projekcie rozporządzenia brak obowiązku okazania legitymacji służbowej przez funkcjonariusza, który przystępuje do czynności służbowych. Zdaniem Fundacji, samo umundurowanie jak również podanie stopnia, imienia i nazwiska nie pozwala bowiem w każdym przypadku na zidentyfikowanie osoby jako funkcjonariusza policji.
Lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.