TKKasacja Prezydenta RP z NSA do TK

FOR| kasacja| NSA| OFE| Prezydent

włącz czytnik

Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił 22 marca postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Mikołaja Barczentewicza z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Skarga dotyczyła bezczynności Prezydenta RP w kwestii rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej - ekspertyz dotyczących zmian w OFE, a została złożona 15 lipca 2011 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa, podczas której sędziowie w składzie: Małgorzata Borowiec - przewodnicząca składu, Małgorzata Masterniak-Kubiak - sędzia sprawozdawca oraz Roman Ciąglewicz, uwzględnili wniosek pełnomocnika Prezydenta RP odnośnie skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Pytanie prawne dotyczy tego, czy zgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiane w ten sposób, że jako informacje publiczne kwalifikują dane, które były wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez Prezydenta RP, zgodnie z jego prerogatywami zapisanymi w Konstytucji RP.

W związku z tym sąd zawiesił postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargi Mikołaja Barczentewicza na bezczynność Prezydenta RP. 6 października 2011 r. WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że Prezydent RP jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie opinii prawnych dotyczących zgodności tzw. „ustawy o OFE” z Konstytucją RP.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.