TKKE: Polska legalnie pomogła stoczni

ARP| Komisja Europejska| pomoc publiczna| stocznia

włącz czytnik

Po szczegółowym zbadaniu sprawy Komisja Europejska stwierdziła, że pożyczka w kwocie 150 mln zł, przyznana stoczni Crist przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), była zgodna z unijnym przepisami w dziedzinie pomocy państwa. Komisja uznała, że pożyczkę przyznano na warunkach rynkowych i dlatego spółka Crist nie uzyskała nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej.

Pożyczka nie stanowi zatem pomocy państwa w rozumieniu unijnych przepisów w dziedzinie pomocy państwa.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.