TKKrystyna Kowalik-Bańczyk - polska sędzia w Sądzie Unii Europejskiej

włącz czytnik

W ramach częściowego odnowienia składu Sądu, w drodze decyzji z dni 23 marca 2016 r. i 7 września 2016 r., przedstawiciele rządów państw członkowskich Unii Europejskiej mianowali sędziów Sądu, między innymi dr. hab. Krystynę Kowalik-Bańczyk, na okres od dnia 19 września 2016 r. do dnia 31sierpnia 2022 r.

Polska sędzia ukończyła studia prawnicze na uniwersytecie w Gdańsku (1999); studia podyplomowe (diplôme d’études approfondies) na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie (2000); tytuł Master of Laws w dziedzinie prawa Kolegium Europejskiego uzyskała  w 2002; doktorem nauk prawnych została w 2004 (rozprawa zatytułowana: "Regulacja prawna handlu elektronicznego w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej"). Habilitację uzyskała w 2014 r. (na podstawie dysertacji "Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych - w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej"; jednym z recenzentów był prof. Andrzej Wróbel, sędzia Trybunału Konstytucyjnego).

Była wykładowcą prawa Unii Europejskiej na Politechnice Gdańskiej (2010–2016) i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Jest autorką licznych publikacji.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.