TKNiesprawiedliwy podatek od rekompensaty za przewlekłe postępowanie

HFPC| Minister Sprawiedliwości| Ministerstwo Finansów| NSA| Prokurator Generalny| rekompensata

włącz czytnik

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pisma do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego w sprawie opodatkowania sumy pieniężnej przyznanej na podstawie ustawy o skardze na przewlekłość postępowania.

Organy podatkowe w dalszym ciągu opowiadają się za opodatkowaniem sumy podatkiem dochodowym, nie zważając na wyrok z  grudnia 2011, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że suma nie podlega opodatkowaniu, gdyż jest formą zadośćuczynienia. We wszystkich trzech wystąpieniach do Ministrów, HFPC podkreśla konieczność usunięcia rozbieżności między praktyką organów podatkowych, a orzecznictwem NSA.

HFPC zaznaczyła, że obecnie istniejący stan niepewności prawnej godzi w interesy zarówno podatników, jak i płatników podatku dochodowego. Ponadto, interpretacja przyjęta przez organy jest niesprawiedliwa i narusza Konstytucję RP. „Możliwość przyznania stronie przewlekłego postępowania określonej sumy pieniężnej jest niewątpliwie instrumentem rekompensującym krzywdę osoby wnoszącej skargę, co powinno skutkować ustawowym zwolnieniem tego świadczenia z podatku” – czytamy w wystąpieniu.

W swoich wystąpieniach Fundacja zaapelowała do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o  zwrócenie się do Ministra Finansów w celu koordynacji działań na rzecz zmiany obecnej niejasnej sytuacji prawnej. W wystąpieniu skierowanym do Ministra Finansów natomiast, zwróciła się z pytaniem o to, jakie działania Ministerstwo Finansów zamierza podjąć w celu uporządkowania praktyki podległych organów podatkowych i respektowania przez nie orzeczeń sądów.

HFPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.