TKPosłowie wycofują się z poprawek przyjaznych dla firm startujących w przetargach

PKPP Lewiatan| prawo zamówień publicznych| Sejm

włącz czytnik

Sejmowa Komisja Gospodarki przywróciła brzmienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) z projektu rządowego. Jeżeli Senat nie zmieni projektu, to nowe przepisy pogorszą - i tak już niewydolny - system zamówień publicznych - twierdzą eksperci PKPP Lewiatan.

Zdaniem tej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, kolejne nowelizacje pogłębiają nierównowagę praw i obowiązków stron umowy o zamówienie publiczne. Wprowadzają one kolejne instrumenty przerzucania wszelkich ryzyk na barki przedsiębiorców.
Kolejne nowelizacje PZP wyposażają zamawiających w instrumenty nacisku na wykonawców. Strona zamawiających szczególnie upodobała sobie wykluczenie wykonawców. - Zamiast podnosić jakość pracy służb zamawiających, dodaje się coraz to nowe podstawy wykluczania wykonawców z postępowań na podstawie arbitralnych decyzji zamawiającego. W efekcie, ryzyko i koszty niestarannego i niefachowego przygotowywania postępowań mogą być - bez negatywnych konsekwencji dla zamawiających - przerzucane na wykonawców. Negatywne konsekwencje tych kroków ponosimy jednak wszyscy. Dominuje bowiem formalne podejście do udzielania zamówień, a nie zorientowanie na faktyczne koszty i jakość zamawianych usług, dostaw i robót budowlanych - czytamy w opinii PKPP Lewiatan.
lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.