TKPrezydent w Trybunale

Bronisław Komorowski| Prezydent| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Prezydent w Trybunale
Prezydent przemawia w TK. Foto: Jan Bogacz/Archiwum TK

Podczas wystąpienia na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że potrzeba budowy szacunku dla państwa, dla prawa wymaga szanowania Konstytucji nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że coś trzeba zmienić.

- Potrzeba budowy szacunku dla państwa, dla prawa, dla państwa prawnego , dla Konstytucji jako fundamentu całego sytemu prawnego, wymaga również szanowania Konstytucji w sytuacjach nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że coś trzeba, warto zmienić - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że szacunek dla Konstytucji musi oznaczać gotowość do szukania porozumienia z innymi, dla których konstytucja również stanowi fundament systemu prawnego, fundament wspólnego państwa.  - Szacunek dla Konstytucji powinien się wyrażać tym, że szukając optymalnych rozwiązań, szukając szansy na naprawienie mankamentów i słabości nie fundujemy sobie, innym, całej Polsce wątpliwości, czy mamy dobry fundament państwa, nie fundujemy przekonania, że warto co 15-20 lat zmieniać Konstytucję - zaznaczył.

W ocenie prezydenta, szacunek dla Konstytucji po 15 latach jej funkcjonowania oznacza gotowość do dyskusji, do zmian, ale jednocześnie powstrzymanie się przed pokusą często natury polityczno-wyborczej sugerowania potrzebnych daleko idących zmian, z których i tak na koniec nic nie wyjdzie.

Prezydent zwrócił też uwagę na konieczność przemyślenia zmian w ustawie zasadniczej pod kątem naszego pogłębiającego się uczestnictwa w integracji europejskiej, pod kątem naszego członkostwa w UE. Przypomniał, że wyszedł z taką inicjatywą w poprzedniej kadencji Sejmu. - Mam nadzieję, że w sprzyjającym momencie, klimacie będzie możliwy powrót do tych kwestii, które potwierdzają nasze zaangażowanie i nasze nadzieje ulokowane w procesie integracji europejskiej - powiedział.

Bronisław Komorowski zaznaczył, że także dzięki orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego polscy obywatele mają możliwość składania skargi konstytucyjnej wobec rozporządzeń UE, tych które mogą dotyczą statusu jednostki. Dlatego - jak dodał - tym bardziej w wymiarze państwa warto te kwestie uregulować w Konstytucji.

- Państwa decyzje kształtują polski udział w integracji – zwrócił się prezydent do sędziów TK.  - Jestem dumny, że decyzje polskiego TK współkształtują określenie relacji Konstytucji i prawa UE – powiedział Bronisław Komorowski. 

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.