TKRząd o Partnerstwie na Rzecz Otwartego Rządu

korupcja| Rada Ministrów

włącz czytnik

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma podjąć decyzję w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu, którego celem jest m.in. zwiększanie przejrzystości działań władzy i walka z korupcją.

Partnerstwo, to inicjatywa rządów Brazylii, Indonezji, Meksyku, Norwegii, Filipin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA; jej celem jest działanie na rzecz otwartości i przejrzystości w procesie stanowienia prawa, m.in. poprzez zwiększenie jawności życia publicznego, poszerzenie dostępu do informacji na temat działań rządu i wspieranie obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.

Realizacja tych postulatów wymaga wdrażania najwyższych standardów rzetelności zawodowej w administracji państwowej na wszystkich szczeblach i zwiększenia dostępu do nowych technologii.

W przyjętej 20 września 2011 roku deklaracji inicjującej Partnerstwo, państwa w nim uczestniczące zobowiązują się do przestrzegania "zasady otwartości w kontaktach z obywatelami, tak aby świadczone usługi były jak najlepsze, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów publicznych, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i zapewnieniu bezpieczeństwa wspólnotom".
Obowiązkiem państw popierających inicjatywę, jest pisemnie zadeklarowanie konkretnych zmian (wraz z harmonogramem), jakie wprowadzą, by podwyższyć standardy życia publicznego. Dla każdego kraju jest to inna lista zadań, rządy same decydują o własnych priorytetach. W Partnerstwie uczestniczy blisko 50 krajów.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.