TKSędziowie trybunalscy w stanie spoczynku opiniują dla trybunałów europejskich

ETPC| Komitet Ministrów Rady Europy| Maria Gintowt–Jankowicz| Mirosław Wyrzykowski| Rada Unii Europejskiej| TSUE

włącz czytnik

Komitet Ministrów Rady Europy powołał Panią prof. Marię Gintowt-Jankowicz, sędzię Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, do Panelu Ekspertów ds. Kandydatów na Sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Pan prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, został powołany na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej w skład Komitetu ds. opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.