TKStowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” - Uchwały Zebrania Delegatów

Iustitia| KRS| reforma sądownictwa| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik

Redakcja Obserwatora Konstytucyjnego otrzymała od SSP „Iustitia” uchwały Zebrania Delegatów stowarzyszenia, które odbyło się 25 marca. Oto fragmenty, uznane przez redakcję za najistotniejsze:

Delegaci wyrażają w pierwszej uchwale „sprzeciw wobec podważania pozycji ustrojowej sądów jako równorzędnej władzy, prowadzącego do faktycznego podporządkowania ich organom władzy wykonawczej. Dotyczy to w szczególności wszelkich prób ograniczania ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziów, w tym zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazu przenoszenia sędziego na inne miejsce służbowe bez jego zgody, prawa do stanu spoczynku, prawa do wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu. […] Zebranie Delegatów wyraża wolę kontynuowania akcji składania pozwów o zapłatę należnego wynagrodzenia. […]Zebranie Delegatów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów likwidacji ponad stu sądów rejonowych”.

W kolejnej uchwale SSP „Iustitia” „ zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań w celu stworzenia jasnych i jednolitych zasad nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez przewodniczącego wydziału, prezesa sądu, sędziego wizytatora, aby nadzór ten był zindywidualizowany i oparty na podmiotowym traktowaniu sędziego przez wszystkie osoby sprawujące nadzór.”

Wreszcie, w ostatniej uchwale delegaci apelują do Trybunału Konstytucyjnego „o przyspieszenie rozpoznania wniosków o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów prawnych regulujących ustrój wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to w szczególności ustaw o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz z dnia 18 sierpnia 2011 r. a także tzw. ustawy okołobudżetowej wprowadzającej zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r.[…]”.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.