TKTK: odroczenie rozprawy dotyczącej zasad ustanowienia kuratora celem wykonywania praw małoletniego

Leon Kieres| Małgorzata Pyziak-Szafnicka| odroczenie| prawa małoletniego| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik

15 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał połączone skargi konstytucyjne dotyczące zasad ustanowienia kuratora celem wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Na posiedzeniach 27 marca 2012 r. i 15 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił na podstawie art. 153 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym odbyć całe posiedzenie w sprawie skargi konstytucyjnej sygn. akt SK 55/12, połączonej do wspólnego rozpoznania ze skargą konstytucyjną o sygn. akt SK 5/12, przy drzwiach zamkniętych (bez udziału publiczności) i nie transmitować rozprawy na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą była sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.