TKTwórcy apelują do prokuratora generalnego o wsparcie w ochronie praw autorskich

ACTA| Seremet

włącz czytnik

O zwiększenie wśród polskich prokuratorów wiedzy o ochronie praw autorskich zaapelowali do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przedstawiciele środowisk twórców, producentów i organizacji związanych z legalną eksploatacją praw autorskich.

"Z ogromnym niepokojem obserwujemy działania podległych panu jednostek prokuratury, które to niejednokrotnie marginalizują skalę problemu i z różnych powodów umarzają dochodzenia wywołane wnioskami poszkodowanych" - napisali w apelu adresowanym do prokuratora generalnego.

W ocenie sygnatariuszy pisma, "działania takie pogłębiają (...) przeświadczenie istniejące w społeczeństwie, iż nielegalne korzystanie z praw autorskich jest w Rzeczpospolitej Polskiej faktycznie niepenalizowane". Istnieje "swoiste społeczne przyzwolenie na bezkarne naruszanie majątkowych praw autorskich" - uważają autorzy apelu.

"Naszą ideą jest uświadomienie społeczeństwu, iż utwór ma swojego twórcę, który to ma do niego prawo. Liczne odmowy wszczęcia dochodzeń w sprawie przekreślają cel i sens naszego działania. A przecież nielegalne udostępnianie praw autorskich jest niczym innym, jak kradzieżą prawa" - podkreślili przedstawiciele środowisk twórców, producentów i organizacji związanych z legalną eksploatacją praw autorskich w Polsce.

W piśmie do prokuratora generalnego napisali oni: "Poruszeni napływającymi do nas informacjami świadczącymi o nienależytym wywiązywaniu się przez niektóre jednostki organizacyjne prokuratury z obowiązku ścigania przestępstw polegających na rozpowszechnianiu bez stosownego upoważnienia lub wbrew jego warunkom utworów chronionych przepisami ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...), zwracamy się do pana z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie wśród prokuratorów wiedzy o kwestiach związanych z prawno-karną ochroną majątkowych praw autorskich".
Autorzy pisma podkreślili, że apelując do Seremeta - mają "na uwadze nie tylko interes twórców oraz podmiotów, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do poszczególnych utworów (muzycznych, filmowych, książkowych, programów komputerowych etc.), lecz również interes Skarbu Państwa".

Pod apelem podpisali się m.in.: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, prezes Polskiej Izby Książki Grażyna Szarszewska-Kuehl oraz przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Janusz Fogler.

Apel jest datowany na 12 stycznia, a więc powstał na tydzień przed ujawnieniem kwestii związanych z zamiarem podpisania przez rząd ACTA.
lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.