TKW Sejmie jest projekt ustawy likwidującej CBA

ABW| CBA| Grzegorz Napieralski| likwidacja| SLD

włącz czytnik

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem projektodawców działania CBA w zakresie zwalczania korupcji są nieefektywne.

Według grupy posłów SLD działania CBA były niewystarczające, a rozproszenie kompetencji dodatkowo nie sprzyjało ich efektywności. Przed dniem wejścia w życie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwalczaniem tego rodzaju przestępczości zajmowała się Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, a także - w zakresie swoich kompetencji- służby skarbowe oraz służby celne.

Zdaniem posłów SLD po pięciu latach funkcjonowania CBA można stwierdzić, że założenia Ustawodawcy w szczególności dotyczące wykrywania i zwalczania korupcji nie zostały zrealizowane. Powstał natomiast chaos wywołany nakładaniem się kompetencji.

Odpowiednim rozwiązaniem proponowanym przez autorów projektu jest włączenie funkcjonariuszy i pracowników CBA do struktur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tym samym, pozostaną oni w dalszym ciągu odpowiedzialni za kontynuowanie działań CBA, jak i podejmowanie kolejnych kroków mających na celu zwalczanie korupcji. Do pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy prawa pracy dotyczące uprawnień pracowników przejmowanego zakładu lub jego części przez innego pracodawcę. Skupienie działań w ABW pozwoli na lepszą ich koordynację. Zjawisko korupcji będzie mogło być wówczas zwalczane kompleksowo, a zmniejszenie ilości struktur odpowiedzialnych za jej zwalczanie nie tylko ułatwi komunikację między jednostkami, ale także pozwoli w ogromnym stopniu odciążyć budżet państwa.

Projekt ma przedstawić Sejmowi poseł Grzegorz Napieralski.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny w serwisie sejmometr.pl

lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.