TKWybory parlamentarne w 2011 w Polsce w ocenie OBWE

Kodeks Wyborczy| OBWE| wybory

włącz czytnik
Wybory parlamentarne w 2011 w Polsce w ocenie OBWE

18 stycznia Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE opublikowało raport końcowy z prac misji oceniającej wybory parlamentarne w Polsce (Election Assessment Mission - EAM). Raport określa wybory jako spełniające demokratyczne standardy, sprawnie przeprowadzone i dające możliwość świadomego wyboru z szerokiego spektrum opcji politycznych. W sposób szczególny zaakcentowano duże zaufanie wyborców do Państwowej Komisji Wyborczej, postrzeganej jako instytucja profesjonalna i bezstronna, oraz dokonanie szeregu zmian w prawie wyborczym, zgodnych z wcześniejszymi postulatami ODIHR.

W raporcie zasygnalizowano pewne braki i uchybienia w funkcjonowaniu systemu wyborczego. Najważniejsze z nich to:    
- zbyt późne i liczne zmiany w prawie wyborczym (pomimo, że merytorycznie zgodne z wcześniejszymi rekomendacjami ODIHR), które w połączeniu z wydanym stosunkowo późno wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie sprzyjały stabilności prawa wyborczego;
- potrzeba wprowadzenia jasnych kryteriów weryfikacji podpisów pod listami poparcia;
- zastrzeżenie, że możliwość głosowania przez pełnomocnika ogranicza tajność i równość głosowania;
- opowiedzenie się za zasadnością rewizji mechanizmu odwołań od decyzji komisji wyborczych, EAM zauważa, że niektóre decyzje (np. dot. rejestracji kandydatów czy wyników wyborów do Senatu) nie mogą być zaskarżane do sądu;    
- brak w prawie wyborczym przepisów umożliwiających monitoring wyborów przez obserwatorów krajowych, nie związanych z partiami politycznymi.

 Dodatkowo, w części raportu dotyczącej roli mediów w procesie wyborczym zawarto sugestię rozważenia reformy struktury i składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w celu wzmocnienia wiarygodności tej instytucji. Odnotowano także potencjalnie negatywny wpływ utrzymania karalności zniesławienia na wolność wypowiedzi.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.