TKCBŚ już wydzielone z Komendy Głównej Policji

CBŚ| Centralne Biuro śledcze Policji| czynności dochodzeniowo-śledcze| czynności operacyjno-rozpoznawcze| Komenda Główna Policji| MSW| policja| Ustawa o policji

włącz czytnik
CBŚ już wydzielone z Komendy Głównej Policji

Wyodrębnienie nowej jednostki – Centralnego Biura Śledczego Policji, doprecyzowanie przepisów dotyczących poszukiwania osób oraz zmiany dot. gromadzenia i przetwarzanie informacji w bazie danych DNA – to niektóre z wchodzących w czwartek zmian w ustawie o policji.

Od 9 października zaczyna funkcjonować Centralne Biuro śledcze Policji. Większa samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości – taki jest główny cel powstania nowej jednostki. CBŚP zostanie powołane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 9 października 2014 r. Nowa jednostka zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP - komórkę organizacyjną obecnie funkcjonującą w strukturze Komendy Głównej Policji.

Centralne Biuro Śledcze powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do spraw Narkotyków KGP. Od początku swojego istnienia CBŚ funkcjonuje jako komórka organizacyjna w strukturze Komendy Głównej Policji. Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga jednak utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem.

Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, celem zmiany jest wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Dzięki wyodrębnieniu CBŚP ze struktur Komendy Głównej Policji, powstanie wyspecjalizowana jednostka organizacyjna o ogólnokrajowym zasięgu działania. Zadania CBŚP będą koncertować się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Proponowana regulacja nada także szersze uprawnienia komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. w zakresie zarządzania budżetem oraz prowadzenia polityki logistycznej i kadrowej.

Zasady działania Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant CBŚP będzie powoływany i odwoływany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępców nowej jednostki będzie powoływał szef Policji, na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
Centralne Biuro Śledcze Policji będzie funkcjonowało na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Komendant CBŚP będzie posiadał uprawnienia m.in. w zakresie:
- czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej,
- czynności kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
- czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej,
- przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów,
- komendant nowej jednostki będzie mógł także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.