TKETPC: prewencyjne zatrzymanie kibola jest usprawiedliwione!

chuligaństwo| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| Hesja| kibic| Niemcy| ustawka

włącz czytnik
ETPC: prewencyjne zatrzymanie kibola jest usprawiedliwione!
Foto: Wikipedia.org

7 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygając skargę niemieckiego kibica (Ostendorf przeciwko Republice Federalnej Niemiec, skarga nr 15598/08), prewencyjnie zatrzymanego przed meczem jego drużyny futbolowej orzekł, że zatrzymanie było usprawiedliwione. - nie został pogwałcony par. 1 artykułu 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do wolności i bezpieczeństwa). W tej sprawie kibic drużyny piłki nożnej poskarżył się na policję za przetrzymanie go przez 4 godziny w areszcie, co miało uniemożliwić mu udział w zorganizowaniu „ustawki” między chuliganami w związku z meczem i uczestnictwo w niej.

Podstawowe fakty

Skarżący, Henrik Ostendorf, obywatel niemiecki mieszkający w Bremie, udawał się z grupą innych osób do Frankfurtu n. Menem na mecz piłki nożnej. 10 kwietnia 2004 roku został zatrzymany we Frankfurcie przez policję. Odebrano mu telefon komórkowy, a on sam był przetrzymany przez 4 godz. w policyjnej izbie zatrzymań; zwolniony został w godzinę po zakończaniu meczu. Policja w Bremie poinformowała policję frankfurcką o podejrzeniach wobec H. Ostendorfa o to, że jest przywódcą grupy chuliganów gotowych do podjęcia aktów przemocy. Przed zatrzymaniem policja w trakcie rewizji członków grupy znalazła m.in. rękawiczki wypełnione piaskiem i kominiarki. Cała grupa znalazła się pod policyjnym nadzorem, a Ostendorf otrzymał polecenie, by się nie oddalał. Jednak skarżący zniknął – policja odnalazła go ukrytego w toalecie pobliskiego pubu.

H. Ostendorf złożył skargę na policję we Frankfurcie za bezprawne przetrzymywanie go przez 4 godziny w sądzie administracyjnym przeciwko Landowi Hesji. W 2006 roku sąd apelacyjny oddalił jego powództwo, uzasadniając to koniecznością zapobieżenia złamaniu prawa.

28 lutego 2008 roku Sąd Konstytucyjny nie przyjął skargi konstytucyjnej H. Ostendorfa.

Decyzja Sądu ETPC

Sąd ETPC, w siedmioosobowym składzie, uznał, że skarżący został zatrzymany na 4 godziny po tym, jak oddalił się od grupy swoich kolegów, którzy otrzymali polecenie nie opuszczania jej. Jak ustaliła policja, był on w kontakcie z miejscowym, frankfurckim chuliganem.

Sąd ETPC jest przekonany, że policja miała wystarczające informacje, by podejrzewać Ostendorfa o przygotowanie bójki między grupami chuliganów, podczas której złamane zostałoby prawo, szczególnie przez akty skierowane przeciwko zdrowi ludzkiemu oraz porządkowi publicznemu. Można więc przyjąć, że zatrzymanie zapobiegło złamaniu prawa.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.