TKETS: pomoc państwa, także polskiego, przy zakupie gruntów rolnych była dopuszczalna

ETS| Komisja Europejska| kryzys przysięgowy| Polska| pomoc państwa| Rada Europejska| zakup gruntów rolnych| zasada lojalnej współpracy

włącz czytnik
ETS: pomoc państwa, także polskiego,  przy zakupie gruntów rolnych była dopuszczalna
Foto: L. Zimny, Wikipedia.org

4 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi Komisji na decyzje Rady w sprawie przyznania przez Litwę, Polskę, Łotwę i Węgry pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w latach 2010–2013. Wydając zaskarżone decyzje, Rada uwzględniła istotną zmianę okoliczności związaną z wpływem kryzysu gospodarczego i finansowego na sektor rolny w tych państwach w latach 2008–2009.

W przypadku Polski chodziło o pomoc państwa polegającą na dopłatach do odsetek od kredytów zaciąganych na zakup ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych do 300 hektarów. Dopłaty przyznane w latach 2010-2013 miały umożliwić utworzenie około 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno gospodarstwo wynosiła około 4,5 tys. euro. Polska mogła zatem przeznaczyć 400 mln zł na dopłaty do zakupu ok. 600 tys. hektarów ziemi rolnej - orzekł w środę unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z prawem Unii, Komisja Europejska dokonuje wraz z państwami członkowskimi stałego przeglądu systemów pomocy państwa istniejących w tych państwach. Komisja proponuje im stosowne środki, konieczne ze względu na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Jeśli w świetle informacji przekazanych przez dane państwo członkowskie Komisja stwierdza, że istniejący system pomocy nie jest lub przestaje być zgodny z rynkiem wewnętrznym, kieruje do tego państwa zalecenie zawierające propozycję stosownych środków. Państwo członkowskie, które akceptuje zaproponowane środki, jest zobowiązane wprowadzić je w życie.

Ponadto na wniosek państwa członkowskiego Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować, że pomoc, którą to państwo przyznaje lub zamierza przyznać, uznaje się za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeśli wyjątkowe okoliczności uzasadniają taką decyzję.

W wytycznych Wspólnoty dla rolnictwa1 Komisja, w celu dostosowania istniejących systemów pomocy na zakup gruntów rolnych do tych wytycznych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r., zaproponowała państwom członkowskim zmianę tych systemów. W 2007 r. Litwa, Polska, Łotwa i Węgry zaakceptowały te stosowne środki.

W 2009 r. te cztery państwa członkowskie złożyły do Rady wnioski o uznanie systemów pomocy2 na zakup gruntów rolnych za zgodne z rynkiem wewnętrznym do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada uwzględniła wspomniane wnioski3.

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.