TKEurodeputowani o polityce spójności 2014-2020

Komisja Europejska| Parlament Europejski| polityka spójności

włącz czytnik
Eurodeputowani o polityce spójności 2014-2020
Foto: Archiwum Parlamentu Europejskiego

Trwają negocjacje na temat przyszłości unijnej polityki spójności, która od lat pomaga w likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów UE. Parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego odrzuciła właśnie wnioski Komisji Europejskiej dotyczące ustalenia warunków makroekonomicznych dla podmiotów starających się o dostęp do funduszy spójności w latach 2014-2020. W sumie łączna pula środków w tym okresie ma wynieść około 330 mld euro.

W komisyjnym głosowaniu deputowani sprzeciwili się niektórym propozycjom KE w sprawie polityki spójności.

Komisja Europejska jest za tym, aby móc zawiesić całość lub część środków z funduszu spójności, jeśli dane państwo członkowskie nie będzie sobie radzić z dyscypliną budżetową. Posłowie do PE zdecydowali usunąć ten punkt, obawiając się, że kraje w tarapatach finansowych stracą dostęp do nowych inwestycji w momencie, gdy potrzebują ich najbardziej.

Parlamentarzyści sprzeciwili się także innemu pomysłowi KE, aby przeznaczyć specjalną rezerwę w funduszach spójności w wysokości 5 proc. tylko dla tych państw UE, które wypełnią unijne cele makroekonomiczne do roku 2020. 

Wraz z rozszerzeniem UE na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polskę, polityka spójności stała się jedną z kluczowych inicjatyw UE. W szczególności Unia Europejska finansuje projekty na poziomie regionalnym promujące wzrost, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Polityka spójności Unii Europejskiej to przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla regionów.

W budżecie na lata 2014-2020 KE proponuje na politykę spójności 336 mld euro, czyli 33 proc. wszystkich funduszy UE; dodatkowe 40 mld euro ma wesprzeć inwestowanie w transgraniczny transport, energię i telekomunikację.

11 i 12 lipca deputowani głosowali nad udzieleniem przedstawicielom PE mandatu w negocjacjach z KE i Radą UE.

Posłowie do PE podkreślają, że ostateczna umowa zostanie osiągnięta tylko w wypadku, gdy dojdzie do porozumienia w sprawie wszystkich elementów przyszłego finansowania UE, w tym wieloletnich ram finansowych.

europarl.europa.eu

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.