TKEuropejscy GIODO przyjrzą się realizacji "prawa do bycia zapomnianym"

dane osobowe| ETS| GIODO| ochrona danych osobowych| UE| wyszukiwarki internetowe

włącz czytnik
Europejscy GIODO przyjrzą się realizacji "prawa do bycia zapomnianym"

Europejscy inspektorzy ochrony danych osobowych będą dokładnie monitorować wdrażanie prawa do bycia zapomnianym w internecie. W przyszłym tygodniu zamierzają rozmawiać o tym  z przedstawicielami operatorów wyszukiwarek.

Taki plan przyjęli na odbytym 15 lipca w Brukseli spotkaniu. Jak poinformowano, przedstawiciele europejskich organów ochrony danych odbyli spotkanie poświęcone wymianie poglądów na temat konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego prawa do bycia zapomnianym w internecie, wydanego 13 maja 2014 r. Celem spotkania było wypracowanie skoordynowanych i spójnych wytycznych w zakresie rozpatrywania skarg osób fizycznych składanych do organów ochrony danych w przypadku negatywnych odpowiedzi operatorów wyszukiwarek na wnioski o usunięcie z wyników wyszukiwania linków do informacji ich dotyczących.

- Mając w perspektywie jednolite wdrożenie tego wyroku w Europie, organy ochrony danych dokonały analizy różnych podstaw prawnych pozwalających osobom fizycznym – niezależnie od ich narodowości, miejsca zamieszkania i doznanej szkody – powoływać się na prawo do żądania od operatorów wyszukiwarek usunięcia z wyników wyszukiwania linków do informacji ich dotyczących. Przeanalizowano również dogłębnie konkretne metody realizacji prawa do bycia zapomnianym oraz kwestię potencjalnej odmowy realizacji tego prawa przez operatora wyszukiwarki. Dyskusja przyczyniła się m.in. do zwrócenia uwagi na fakt, że, aby osoby mogły skutecznie realizować to prawo, muszą one dokładnie zrozumieć konkretne przyczyny, z których operator wyszukiwarki, podlegający prawu Unii Europejskiej, może zgodnie z prawem odmówić realizacji tego prawa. Organy ochrony danych omówiły również kryteria pozwalające na wzięcie pod uwagę, w określonych przypadkach, interesu publicznego przy ocenie wskazanych informacji – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Organy ochrony danych zaprosiły operatorów wyszukiwarek na spotkanie w dniu 24 lipca 2014 r. w celu omówienia kwestii wdrożenia w praktyce kluczowych zasad w tej sprawie TSUE, tak aby GR Art. 29 mogła zakończyć prace na wytycznymi, których publikacja jest przewidziana na jesień 2014 r.

Grupa Robocza Artykułu 29 ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych to niezależny organ doradczy w sprawach ochrony danych i prywatności, powołany na mocy artykułu 29 Dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE. W skład tego organu wchodzą przedstawiciele krajowych organów ochrony danych z państw członkowskich UE, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Komisji Europejskiej. Jego zadania opisane zostały w artykule 30 Dyrektywy 95/46/WE i artykule 15 Dyrektywy 2002/58/WE. Do kompetencji Grupy Roboczej Artykułu 29 należy badanie kwestii dotyczących zastosowania dyrektyw o ochronie danych w celu przyczynienia się do jednolitego stosowania dyrektyw. Grupa Robocza realizuje to zadanie wydając rekomendacje, opinie i dokumenty robocze.
Lex.pl

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.