TKFRA: powszechne wykluczenie Romów utrzymuje się

FRA| Romowie| UNDP

włącz czytnik
FRA: powszechne wykluczenie Romów utrzymuje się
Osiedle Romów w Serbii. Foto: Wikimedia Commons

Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała wspólnie z UNDP sprawozdanie dotyczące sytuacji Romów w Europie. Wyniki badania pokazują, że wielu Romów nadal doświadcza dyskryminacji i wyłączenia społecznego w całej UE.

Wyniki tych badań rysują ponury obraz obecnej sytuacji Romów w jedenastu państwach członkowskich UE, które zostały objęte badaniami” – mówi dyrektor FRA Morten Kjaerum. „Dyskryminacja i uprzedzenia w stosunku do Romów utrzymują się. Wyniki pokazują, że trzeba działać szybko i skutecznie, przede wszystkim aby poprawić poziom edukacji Romów. Jest to klucz do uwolnienia ich przyszłego potencjału, który wyposaży młodych Romów w umiejętności niezbędne, aby przerwać to błędne koło dyskryminacji, wyłączenia i ubóstwa”.

Sprawozdanie wskazuje, że w 11 państwach członkowskich UE objętych badaniami (w tym w Polsce), w których żyje większość obywateli romskich, sytuacja Romów w obszarach zatrudnienia, edukacji, zakwaterowania i zdrowia jest gorsza od sytuacji ich nieromskich sąsiadów. Romowie w dalszym ciągu doświadczają dyskryminacji i nie mają wystarczającej świadomości praw, które gwarantuje im prawo unijne.

Około 45% Romów objętych badaniami żyje w gospodarstwach domowych, w których nie ma dostępu do co najmniej jednego z udogodnień takich jak: kuchnia, toaleta, prysznic lub łazienka wewnątrz budynku.

Średnio około 40% Romów objętych badaniami żyje w gospodarstwach domowych, w których w ciągu ostatniego miesiąca jeden z domowników przynajmniej raz poszedł spać głodny, ponieważ nie wystarczało pieniędzy na zakup żywności.

Badania pokazują również, że zaledwie 15% pełnoletniej młodzieży romskiej ukończyło szkołę średnią lub szkołę zawodową, w porównaniu z ponad 70% młodzieży spośród ich nieromskich sąsiadów.

HFPC

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.