TKRPO: ustawa równościowa nie chroni przed dyskryminacją

dyskryminacja| LGBT| RPO| ustawa równościowa

włącz czytnik

Tzw. ustawa równościowa nie zapewnia efektywnej ochrony przed dyskryminacją - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Zdaniem RPO dowodem na nieskuteczność tej regulacji jest niewielka liczba spraw trafiających do sądów na jej podstawie.

Rzecznik praw obywatelskich pisze, że otrzymuje liczne sygnały o niedoskonałościach przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. - Ustawa ta przyznaje ochronę prawną wyłącznie w enumeratywnie wskazanych obszarach. Wprowadza ponadto różne poziomy ochrony osób, które padły ofiarą dyskryminacji. Osoby z niepełnosprawnością, osoby LGBT oraz osoby skarżące się z powodu dyskryminacji ze względu na religię, wyznanie, światopogląd czy wiek są pozostawione poza ochroną przed dyskryminacją w takich sferach jak edukacja, dostęp do dóbr i usług czy zabezpieczenie społeczne. Ustawa nie obejmuje ochroną osób dyskryminowanych ze względu na płeć w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji - czytamy w wystąpieniu. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz zasadnym wydaje się uzupełnienie obszarów objętych ochroną przed dyskryminacją. RPO dodaje, że organizacje pozarządowe wskazują też na zawarte w ustawie rozbieżne definicje dyskryminacji.

Z uwagi na niewielką liczbę wniesionych spraw do sądu na podstawie ustawy, można stwierdzić, że w minimalnym stopniu przyczyna się ona do zapewnienia efektywnej ochrony prawnej ofiar dyskryminacji. Na skuteczną implementację prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej znacząco mogłaby wpłynąć ratyfikacja Protokołu nr 12 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., który nie został jeszcze podpisany przez Polskę - stwierdza rzecznik praw obywatelskich.

RPO zwraca się do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz rozważenie wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o zmianę omawianej ustawy. Prosi też o informacje na temat podjętych działań mających na celu ratyfikację Protokołu nr 12.

lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.