TKJak Sejm wykonywał wyrok TK w sprawie ustawy o SKOK

Eugeniusz Grzeszczak| Ewa Kopacz| Sejm| SKOK| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Jak Sejm wykonywał wyrok TK w sprawie ustawy o SKOK
15 posiedzenie Sejmu RP. Foto: Krzysztof Białoskórski

12 stycznia Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł, że dwa zaskarżone przez prezydenta artykuły w ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są sprzeczne z konstytucją. Opisaliśmy to w Obserwatorze Konstytucyjnym.

W trakcie 15 posiedzenia Sejmu w dniach 23 do 25 maja izba usunęła niezgodności ustawy z Konstytucją. Redakcja OK postanowiła przedstawić czytelnikom stenogram z dyskusji nad uchwałą Sejmu, w której ujawniły się intencje wnioskodawców i opozycji.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 393). Proszę o zabranie głosu pana posła Zbigniewa Konwińskiego w celu przedstawienia sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Sprawozdawca Zbigniew Konwiński:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!

12 stycznia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 pkt 1 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są niezgodne z konstytucją, ale stwierdził też, że nie są one nierozerwalnie związane z ustawą. Zgodnie z art. 122 ust. 4 konstytucji prezydent po zasięgnięciu opinii marszałka Sejmu mógł podpisać ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z konstytucją albo zwrócić ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Prezydent wybrał to drugie rozwiązanie.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 17 pkt 1 ustawy o SKOK-ach przez to, że pomija możliwość tworzenia walnego zgromadzenia jako organu kasy, pozbawia członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych możliwości wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu, ograniczając prawa członków do współdecydowania w podejmowaniu najważniejszych dla tych podmiotów decyzji.

Uznając przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o SKOK-ach za niezgodne z art. 2 konstytucji, trybunał podkreślił, że przepisy te mają doniosłe znaczenie dla ochrony oszczędności członków SKOK-ów, ale w związku z określeniem przedziału czasowego obowiązywania tych regulacji na lata 2009–2010 nie znajdują one żadnego zastosowania, ponieważ są puste i bezprzedmiotowe.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na podstawie art. 58 regulaminu Sejmu celem niniejszej uchwały jest dokonanie odpowiednich zmian, jeśli chodzi o przepisy, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją. Jeśli uchyli się art. 17 ustawy o SKOK-ach, to w konsekwencji na podstawie art. 2 ustawy o SKOK-ach w zakresie rodzajów organów SKOK-ów będą stosowane przepisy ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Uchwała nadaje też nowe brzmienie art. 91 ustawy o SKOK- ach, usuwając sztuczne ramy czasowe obowiązywania przepisu oraz uzależnienie początkowego terminu obowiązywania przepisów przejściowych od momentu wejścia w życie ustawy.

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.