TKNowy raport o torturach stosowanych przez CIA

Adam Bodnar| CIA| Constitution Project| HFPC| tajne więzienia CIA| tortury| wojna z terroryzmem

włącz czytnik
Nowy raport o torturach stosowanych przez CIA

Constitution Project, amerykańska organizacja zrzeszająca m.in. byłych pracowników administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz sił zbrojnych przygotowała raport dotyczący traktowania osób zatrzymanych w trakcie tzw. wojny z terroryzmem.

Autorzy dokonali całościowej analizy problematyki przetrzymywania osób w bazie Guantanamo na Kubie, Iraku oraz w Afganistanie. Skupili się także na przedstawieniu memorandów, wprowadzonych przez administrację G. W. Busha, które usankcjonowały stosowanie „wzmocnionych technik przesłuchań”, uznanych powszechnie za tortury. „W raporcie przedstawiona jest również działalność administracji Baracka Obamy w kontekście wojny z terroryzmem” – mówi Irmina Pacho, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. „Dodatkowo autorzy wskazują, że Kongres Stanów Zjednoczonych nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków w wyjaśnieniu, w jaki sposób Stany Zjednoczone traktowały osoby z Afganistanu, Iraku i innych państw w trakcie pierwszych kilku lat urzędowania Prezydenta Busha. W takiej sytuacji podstawowym zadaniem Kongresu powinien być nadzór, a także informowanie opinii publicznej poprzez organizowanie publicznych wysłuchań i publikacje raportów.” – dodaje Irmina Pacho.

Główne ustalenia raportu sprowadzają się do trzech tez: bezsprzeczne jest, że władze amerykańskie stosowały tortury. Po drugie, przedstawiciele najwyższych amerykańskich władz państwowych ponoszą odpowiedzialność za przyzwolenie na systemowe naruszenie bezwzględnego zakazu stosowania tortur. Zaś po trzecie, administracja rządowa powinna odtajnić jak najwięcej informacji dotyczących traktowania osób podejrzewanych o działania terrorystyczne, tak by opinia publiczna mogła poznać prawdę.

W raporcie poruszono również kwestię tajnych więzień CIA na terenie Polski. W trakcie prac nad raportem przedstawiciele Constitution Project spotkali się m.in. z przedstawicielami prokuratury odpowiedzialnymi za śledztwo dotyczące więzień CIA  w Polsce. To właśnie w trakcie spotkania prokuratora Waldemara Tyla (ówczesnego prokuratora prowadzącego postępowanie) z Alką Pradhan (współautorką raportu) padła cytowana wielokrotnie deklaracja o planach zakończeniu śledztwa w drugiej połowie 2012 r.

Autorzy raportu powołując się na polskie, anonimowe źródła twierdzą, że usunięcie prokuratora Mierzewskiego w maju 2011 r., było związane z jego odmową wykonania zaleceń, które miały zostać sformułowane przez przełożonych, a które w tej sprawie miałyby charakter nielegalnej ingerencji w śledztwo.

Inny anonimowy rozmówca, cytowany w raporcie, zakłada  możliwość, że strona polska faktycznie nie miała informacji dotyczących technik przesłuchań stosowanych przez CIA. W opinii tej osoby tortury odbywały się „za zamkniętymi drzwiami”. Jednak, jak zaznaczył rozmówca, nawet w tej sytuacji strona polska byłaby świadoma, że więźniowie przetrzymywani są nielegalnie.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.