TKRPO przyłączył się do postępowania w sprawie skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta

dostęp do informacji publicznej| Kancelaria Prezydenta RP| Karolina Miksa| osoba publiczna| RPO| szef Kancelarii Prezydenta RP| Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

włącz czytnik
RPO przyłączył się do postępowania w sprawie skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta
Siedziba Kancelarii Prezydenta RP. Foto: Szczebrzeszynski, Wikipedia.org

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, dotyczącego skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP.  WSA w wyroku z 21 czerwca uchylił  decyzję Szefa Kancelarii przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sprawa dotyczy decyzji organu, jakim jest Szef Kancelarii Prezydenta RP. Odmówił on uwzględnienia wniosku o udostępnienie prowadzonego rejestru umów cywilnoprawnych w zakresie wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Zdaniem Rzecznika decyzje Szefa Kancelarii Prezydenta RP (odmawiająca udostępnienia informacji oraz utrzymująca ją w mocy decyzja wydana w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) prowadzą do naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przepis ten dopuszcza ograniczenie dostępu do informacji publicznej m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej. To ograniczenie nie dotyczy jednak tych informacji, które  dotyczą osób pełniących funkcje publiczne i które mają związek z pełnieniem przez nie tych funkcji.

Rzecznik wskazał w swoim stanowisku, że pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną” obejmuje każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych. Przyjęta przez organ wykładnia przepisu nie jest ponadto zgodna z orzecznictwem sądów administracyjnych, a także Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Z tego też względu, organ był zobowiązany do uzasadnienia w swojej decyzji, jakie są przyczyny nieudostępnienia informacji o danych osobowych wykonawców poszczególnych umów.

Rzecznik podkreślił, że realizacji konstytucyjnego prawa do informacji publicznej służy nie tylko informacja o przedmiocie zawartej umowy cywilnoprawnej i środkach finansowych przeznaczonych na realizację tej umowy, ale także informacje o danych kontrahenta. Taka informacja jest niezbędna dla oceny, czy uzasadnione było poniesienie konkretnego wydatków przypadku usług, gdzie kompetencje wykonawcy mają istotne znaczenie, a przedmiot umowy może mieć wpływ na proces decyzyjny organu – chociażby wpływ o charakterze „miękkim”, doradczym.

21 czerwca 2016 r. odbyła się rozprawa w niniejszej sprawie, w trakcie której Rzecznika reprezentowała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główny koordynator ds. strategicznych postępowań sądowych oraz Karolina Miksa, starszy radca w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.