TKSenat chce pomóc Gruzinom w przeprowadzeniu reformy samorządowej

Grażyna Prawelska-Skrzypek| Gruzja| Janusz Sepioł| model samorządu| samorząd terytorialny| Senat| Stanisław Kracik

włącz czytnik

Delegacja przebywała w Dobczycach, gdzie miała okazję obejrzeć park przemysłowy. Marcin Pawlak, burmistrz Dobczyc opowiedział gościom o procesie wdrażania reformy samorządowej w Polsce oraz o sposobie działania jednostek samorządowych w Polsce na przykładzie miasta i gminy Dobczyce.  Paweł Machnicki, zastępca burmistrza przedstawił Gruzinom prezentację dotyczącą umocowania i roli gminy w regionie. Goście  wysłuchali też Marcina Adamskiego, sołtysa wsi Rudniki, który opowiedział, jak wygląda jego działalność w praktyce. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące finansowania gminy, uprawnień sołtysów oraz ich roli w podejmowaniu decyzji dotyczących wsi, wchodzących w skład danej gminy.

W Kościelisku, delegacja spotkała się z przedstawicielami miejscowych władz oraz senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz z Robertem Baraniewiczem i Stanisławem Kaszykiem z tego Stowarzyszenia. Omówiono znaczenie instytucji sołtysa dla tzw. samorządu wiejskiego, historyczne pochodzenie tego organu, umocowanie w obowiązującym prawodawstwie, prawa i obowiązki. Podkreślano zwłaszcza rolę sołtysów w aktywizacji miejscowej ludności. Gruzini byli szczególnie zainteresowani zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego. Delegacja miała też okazję zapoznać się z działaniem powiatu i administracji powiatowej, na przykładzie Nowego Sącza. Przedstawiciele Gruzji spotkali się ze starostą nowosądeckim Janem Golonką oraz członkami Rady Powiatu. Gruzinów gościł także Witold Kochan, burmistrz miasta Gorlice.  Podczas spotkania skoncentrował się na opisaniu sposobu zarządzania miastem, m.in. nieruchomościami, przestrzenią publiczną i szkołami.  Omówił ponadto kwestię pomocy społecznej prowadzonej w ramach swoich kompetencji przez Urząd Miasta. Burmistrz przedstawił też nowatorskie rozwiązanie, w myśl którego projekty i zadania ujęte w budżecie miasta zatwierdzane będą bezpośrednio przez mieszkańców, w drodze głosowania – tzw. budżet obywatelski.

Sołtys Stanisław Kaszyk zapoznał delegację z działaniami Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania”, które realizuje wiele projektów rozwojowych i szkoleniowych oraz kulturalnych na terenie Beskidu Gorlickiego. Dodatkowo organizuje wizyty studyjne w miastach partnerskich oraz podejmuje współpracę z partnerami z całej Unii Europejskiej. Opracowuje jeszcze Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.